آزمون ریاضی پایه ی اول دبستان(پایان آبان ماه) + ۶ فایل رایگان

ارزشیابی ریاضی آبان ماه پایه اول دبستان ونیز۶ آزمون ریاضی آبان مهادیگرپایه اول دراین بسته ی آموزشی قراردارد.آزمون اصلی بافرمت وردبوده وتبلیغ یا نام دبستان ونام طراح روی آن درج نگردیده است ونیز این آزمون بافرمت پی دی اف بدون آرم نیزدرهمین پوشه قرارداده شده است. البته مثل همیشه فرمت پی دی اف زمسنه داردیگری نیزتهیه شده تا برخی دوستان که … ادامه خواندن آزمون ریاضی پایه ی اول دبستان(پایان آبان ماه) + ۶ فایل رایگان

4000 تومان