no-img
فروشگاه سخت کوشان

سید جواد تزرقی


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » سید جواد تزرقی
۱۰۰ سوال چهارگزینه ای علوم پنجم باکلیدوپاسخنامه
0 تومان

۱۰۰ سوال چهارگزینه ای علوم پنجم باکلیدوپاسخنامه


دزاین فایل 7 صفحه ای 100 پرسش چهارگزینه ای(تستی) ازکل کتاب علوم پایه ی پنجم دبستان طراحی گردیده است.فرمت این فایل پی دی اف بوده وپاسخنامه ی سوالات نیزدرهمین فایل آمده است .دانلوداین فایل برای همه دوستان رایگان می باشد. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / آوریل / 2017   بازدید : 1364   نویسنده : سید جواد تزرقی
نوروزآزمون سخت کوشان پایه سوم – پیک بهاری
0 تومان

نوروزآزمون سخت کوشان پایه سوم – پیک بهاری


پیک بهاری پایه سوم ابتدایی سخت کوشان در25صفحه رنگی وبسیارزیباطراحی شده است.این پیک دارای 10آزمون طبقه بندی شده ازدروس ریاضی - علوم - اجتماعی - فارسی وهدیه های آسمان می باشد وداستان های زیباوآموزنده ای نیزدران آمده است.آزمون ها به دودسته ی سه ماه ی اول ونیز مهرتااسفند تقسیم شده اند. دانش آموزان پس ازمطالعه ی مطالب مهرتاپایان آذر ماه هردرس ازمون مربوطه راانجام داده وبه همین ترتیب درروزهای بعدمطالب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / مارس / 2017   بازدید : 1803   نویسنده : سید جواد تزرقی
نوروزآزمون سخت کوشان پایه پنجم – پیک بهاری ۹۶
0 تومان

نوروزآزمون سخت کوشان پایه پنجم – پیک بهاری ۹۶


این مصحصول پیک بهاری پایه ی پنجم دبستان است . نوروزآزمون سخت کوشان در26صفحه ی رنگی تنظیم شده وآزمون های مهرماه تااسفندماه راشامل می گردد.آزمون ها طبقه بندی شده ودردوگروه سه ماهه ی اول ونیز مهرتااسفندهستند. آزمون های ریاضی علوم اجتماعی فارسی وهدیه های اسمان درسه ماهه ی اول وسپس همین آزمون ها درشش ماه ی اول سال تحصیلی . به عبارتی 9 آزمون باسوالات متنوع روز به روز درپیک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2017   بازدید : 1740   نویسنده : سید جواد تزرقی
آزمون تستی ریاضی پنجم نوبت اول+۲آزمون تستی ریاضی رایگان با۶۰سوال
0 تومان

آزمون تستی ریاضی پنجم نوبت اول+۲آزمون تستی ریاضی رایگان با۶۰سوال


این پوشه حاوی آزمون تستی ریاضی پنجم درتوبت اول بوده که کلیدحل سوالات نیزبه همراه آن می باشد. ضمنا یک پوشه نیزبصورت رایگان وبه عنوان هدیه ی خریددراختیارشماقرارمی گیردکه این پوشه حاوی 2 آزمون تستی ریاضی پنجم بوده که جمعا شامل 60 سوال چهارجوابی ازریاضی پنجم است. سوالات آزمون نوبت اول درسطح کتاب ومطابق بابودجه بندی رسمی آموزش وپرورش می باشد. برخی ویژگی های این محصول  فرمت ورد بدون زمینه وتبلیغات پاسخنامه حل سوالات سوالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / ژانویه / 2017   بازدید : 1619   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پکیج آمون های نوبت اول پایه های اول تاششم باپاسخنامه
0 تومان

پکیج آمون های نوبت اول پایه های اول تاششم باپاسخنامه


این بسته ی آموزشی حاوی  38 فایل آموزشی می باشد. 23 فایل آزمون های مختلف ازهمه دروس پایه های دوم تاششم دبستان بوده و15فایل دیگرنیزپاسخنامه های تشریحی همین آزمون هامی باشند. کلیه ی آزمون ها بافرمت«ورد» می باشندکه درصورت نیازبراحتی قابل ویرایش باشند. سوالات درسطح استاندادری طراحی گردیده ودقیقا مطابق بابودجه بندی کتب درسی پایه های مختلف می باشند. برخی ویژگی های این آزمون ومشخصات فایل های این پوشه : 23 آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / ژانویه / 2017   بازدید : 1840   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون ریاضی ششم نوبت اول (فصول ۱ تا ۴ ) – باکلید
0 تومان

تست آزمون ریاضی ششم نوبت اول (فصول ۱ تا ۴ ) – باکلید


این پوشه حاوی فایل های ورد وپی دی اف ونیزکلسد حل سوالات آزمون نوبت اول ریاشی پایه ی ششم است که بصورت چهارگزینه ای می باشد. سوالات استانداردومطابق بابودجه بندی کتاب درسی بوده وسوالات مفهومی وکاربردی می باشند.بابرگزاری هرچه بیشترآزمون های تستی دانش آموزان هرچه بیشترباآزمون های ورودی مدارس خاص آشناشده ودرنحوه ی پاسخگویی به اینگونه سوالات ومدیریت وقت مهارت بیشتری کسب می نمایند. برخی ویژگی های این محصول : فرمت ورد وقایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2017   بازدید : 2352   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پکیج ارزشیابی های نوبت اول پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

پکیج ارزشیابی های نوبت اول پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


دراین بسته ی آموزشی 10 آزمون نوبت اول پایه سوم دبستان گنجانده شده است . آزمون های اصلی وکتبی نوبت اول پایه سوم بافرمت ورد تهیه شده ودراختیارشماقرارگرفته است .پاسخنامه های تشریحی آزمون های اصلی نیزدراین پوشه موجود می باشد. به همراه پوشه ی اصلی که همه ی آزمون هایش بافرمت ورد می باشد پوشه ای دیگرنیزبه عنوان هدیه ی خریدازفروشگاه سخت کوشان به شما اهدا میگردد.این پوشه رایگان شامل 6 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / ژانویه / 2017   بازدید : 3604   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي فارسی نیمسال اول- پایه سوم – دی ماه ۹۵
0 تومان

ارزشيابي فارسی نیمسال اول- پایه سوم – دی ماه ۹۵


اگریک آزمون فارسی نوبت اول پایه سوم دبستان می خواهید بدون شک این آزمون مناسب شمااست . سوالات تستی وتشریحی وفعالیت هایی که دراین آزمون گنجانده شده به شمااین اجازه رامی دهدکه به بهترین نحوی ازکارخودودانش آموزخودارزشیابی بعمل آورید.رنگی بدون برخی متن ها وجداول موجب زیبایی ای ازمون شده ودانش اموزرابیشترترغیب به توجه ودقت درسوالات می نماید.آزمون درفرمت وردتهیه شده که البته فرمت پی دی اف نیزبالرم سخت کوشان درهمین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / ژانویه / 2017   بازدید : 2345   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي علوم نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشيابي علوم نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


این محصول  ارزشیابی علوم نوبت اول پایه ی سوم درقالب «ورد»دمی باشد.این ازمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که دراین پوشه موجودوویژه ی سایت ها می باشد.این آزمون شامل سوالات, فعالیت ها ومسئله های متنوع عینی ونمیه عینی استکه توسط هیئت علمی سایت سخت کوشان طراحی گردیده است .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان می باشدراانجام دهند. سطح سوالات متوسط بوده ومناسب برای دانش آموزان کلیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژانویه / 2017   بازدید : 2156   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پکیج آزمون های نوبت اول پایه دوم + ۱۳فایل آزمون بصورت رایگان
0 تومان

پکیج آزمون های نوبت اول پایه دوم + ۱۳فایل آزمون بصورت رایگان


شماباخریداین بسته ی آموزشی 17 فایل مختلف آزمون های نوبت اول ، دیماه و..... رابافرمت های وردوپی دی اف دریافت میکنید. باتوجه به کثرت فایل ها حجم این بسته تاحدودی زیادمی باشد.وبایدهنگام دانلودشکیباباشید برای سهولت دردانلود این پوشه کم حجم وزیپ شده است.دراین بسته ی آموزشی  4 فایل بافرمت ورد قرارگرفته ودرپوشه ی رایگان نیز13فایل دیگرازآزمون های دی ماه و...... موجودمی باشد.تنوع فایل ها وازمون ها به شمااین انکان رامی دهد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / ژانویه / 2017   بازدید : 2302   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه دوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه دوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


این پوشه حاوی فایل ورد وفایل پی دی اف ونیزپاسخنامه ی ازمون ریاضی نوبت اول پایه دوم دبستان می باشد. سوالات متنوع وروان این آزمون برای دانش آموزان دبستان های شهروروستا مناسب می باشدزیراباتوجه به مطالب ومفاهیم اصلی کتاب درسی انتخاب شده اندوسطح سوالات هم ترازبامطالب کتاب درسی می باشد برخی ویژگی های این آزمون: سوالات مهم وکلیدی ازکتاب درسی پاسخنامه تشریحی فرمت ورد وپی دی اف داشتن فضای کافی ومناسب برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / ژانویه / 2017   بازدید : 1942   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي فارسی نیمسال اول سری دوم – پایه دوم – دی ماه ۹۵(سری دوم)
0 تومان

ارزشيابي فارسی نیمسال اول سری دوم – پایه دوم – دی ماه ۹۵(سری دوم)


این پوشه حاوی دومین سری ارزشیابی فارسی نوبت اول پایه ی ذوم دبستان درقالب «ورد»دمی باشد.این ازمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که دراین پوشه موجودمی باشدوویژه ی سایت ها می باشد.این آزمون شامل سوالات, فعالیت ها ومسئله های متنوع  می باشدکه توسط همکاران ودوستان سایت سخت کوشان طراحی گردیده است ودرآمدناشی ازفروش آن برای دانش آموزان این همکارگرامی می باشد .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / ژانویه / 2017   بازدید : 2171   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی علوم دوم نوبت اول- دیماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشیابی علوم دوم نوبت اول- دیماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


این آزمون شامل 20 سوال متنوع اعم ازعینی ونیمه عینی می باشدکه باطراحی زیباواستاندارددردوصفحه پشت وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری آزمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.اگرمی خواهیدآزمون علوم نوبت اول پایه دوم دبستان بابودجه بندی دی ماه راداشته باشیدحتمااین فایل راتهیه نمایید. سوالات روان وکاربردی باطراحی زیبابصورت تمام رنگی موجب می گرددکه دانش آموزان باتوجه وعلاقه ییشتری به سوالات پاسخ بدهند. برخی ویژگی های این آزمون ♣ سوال درست [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / ژانویه / 2017   بازدید : 2017   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه دوم – دی ماه ۹۵
0 تومان

ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه دوم – دی ماه ۹۵


اگرمی خواهیدآزمون بنویسیم نوبت اول پایه دوم دبستان بابودجه بندی دی ماه راداشته باشیدحتمااین فایل راتهیه نمایید. سوالات روان وکاربردی باطراحی زیبابصورت تمام رنگی موجب می گرددکه دانش آموزان باتوجه وعلاقه ییشتری به سوالات پاسخ بدهند.فونت این آزمون مشابه فونت نوشته های کتاب فارسی سال دوم دبستان می باشد تابرای دانش آموزان خواندن جملات راحت ترباشد. برخی ویژگی های این ازمون فرمت ورد، قابل وبرایش واضافه کردن نام دبستان وآموزگار سوالات مفهومی وروان فونت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / ژانویه / 2017   بازدید : 1982   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي اجتماعی نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشيابي اجتماعی نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


شماباخریداین بسته ی اموزشی یکی ازبهترین وکامل ترین نمونه سوالات آزمون اجتماعی نوبت اول پایه سوم رادریافت خواهدیدنمودوچنانچه ازهمکاران فرهنگی باشیدمی توانیددرصورت نیازبرخی سوالات آن راعوض کرده یاویرایش نمایید. این ازمون در2 فرمت ورد و پی دی اف تهیه شده است که البته باتوجه به اینکه اکثرمشتریان فروشگاه سخت کوشان فرهنگی بوده وسایت یاوبلاگ نیزدارند فرمت پی دی اف دارای ارم ونام سخت کوشان است که بتوانندآنرادرسایت خودنیزانتشاردهند. این آزمون دارای20 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / ژانویه / 2017   بازدید : 1939   نویسنده : سید جواد تزرقی