no-img
فروشگاه سخت کوشان

ارائه دهنده ی برترین وبه روزترین فایل های آموزشی اول تاششم دبستان + آزمون های تیزهوشان


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

ZIP
پیک بهاری پایه ششم،نوروز ۱۳۹۶سخت کوشان
3500 تومان

پیک بهاری پایه ششم،نوروز ۱۳۹۶سخت کوشان


این بسته ی آموزشی حاوی پیک بهاری پایه ششم،نوروز 1396سخت کوشان (هشتمین سین ششمی ها ) می باشد.پیک نوروزی سخت کوشان در26صفحه تمام رنگی باتصاویربسیارجذاب وزیباوباطراحی عالی تهیه شده است. نوروزآزمون های طبقه بندی شده ی این پیک باعث می گردد که دانش آموزان شما کلیه ی مطالبی که ازابتدای سال تحصیلی تااسفندماه راخوانده اندرامرورنمایند.برای هرروزیک ازمون درنظرگرفته شده است وهرآزمون در2صفحه طراحی گردیده است . آزمون ها ازدروس ریاضی - [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۶ / اسفند / ۱۳۹۵   بازدید : 6    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پک ارزشیابی های پایه دوم- بهمن ماه ۹۵+پاسخنامه های تشریحی + هدیه ارزشمندورایگا
3500 تومان

پک ارزشیابی های پایه دوم- بهمن ماه ۹۵+پاسخنامه های تشریحی + هدیه ارزشمندورایگا


پک ارزشیابی های بهمن ماه پایه دوم حاوی 2 پوشه می باشد. پوشه ی اصلی دارای آزمون های ریاضی ، علوم ، فارسی (1) وفارسی تستی(2) است که همه ی آزمون هابافرمت  ورد ازائه شده اند.پاسخنامه های نیزدرهمین پوشه موجودمی باشد.سوالات استانداردومطابق بابودجه بندی کتب درسی بوده دوارای ساختاری واحدوکادروقالبی رنگی هستند.پوشه ی دوم حاوی فایل رایگانی است که به پاس خریدشماازفروشگاه سخت کوشان وحمایت تان ازدانش آموزان محروم ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۳ / اسفند / ۱۳۹۵   بازدید : 41    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه دوم دبستان – بهمن ۹۵
1300 تومان

آزمون ریاضی پایه دوم دبستان – بهمن ۹۵


این بسته ی آموزشی حاوی آزمون بهمن ماه ریاضی پایه ی دوم می باشد.سوالات استانداردوبرخوردارازروایی مطابق بابودجه بندی کتب درسی ازویژگی های مهم این برگ آزمون می باشد.سوالات به نوعی طراحی شده اندکه درعین حالی که عملکردی هستندمفهومی نیزبوده ودرسطح مطالب کتاب می باشد.سوالات به گونه ای طراحی شده که برای دانش آموزان شهروروستامناسب است. برخی ویژگی های این آزمون : فرمت ورد وقابل ویرایش درصورت نیاز کادرفانتزی ورنگی ساختاراستاندارد سوالات کاربردی وعملکردی مطابق بابودجه بندی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / اسفند / ۱۳۹۵   بازدید : 98    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم پایه دوم دبستان – بهمن ۹۵ + هدیه خریدوفایل رایگان
1300 تومان

آزمون علوم پایه دوم دبستان – بهمن ۹۵ + هدیه خریدوفایل رایگان


ارزشیابی علوم پایه دوم باطراحی وساختاری زیباوکادری فانتزی ورنگی ارائه گردیده است .این آزمون دارای سوالات متنوع تستی وتشریحی و.... می باشد.سوالات مطابق بابودجه بندی رسمی وزرات آموزش وپرورش بوده وازمطالب مهم ونکات کلیدی دروس می باشند. فرمت ورد ونیزپی دی اف این ازمون به شماتحویل گردیده وپاسخنامه تشریحی رانیزدریافت خواهیدنمود. بجزآزمون اصلی یک پوشه به عنوان هدیه خریدشما ازسخت کوشان به شماتعلق خواهدگرفت دزاین پوشه فایل رایگانی هست که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / اسفند / ۱۳۹۵   بازدید : 34    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی فارسی پایه دوم،بهمن ۹۵+ پاسخنامه تشریحی (شماره ۲)
1300 تومان

ارزشیابی فارسی پایه دوم،بهمن ۹۵+ پاسخنامه تشریحی (شماره ۲)


آزمون شماره (2) بنویسیم بهمن ماه پایه ی دوم دردوصفحه پشت ورو وباکادری فانتزی وجذاب بصورت رنگی تهیه شده است.این آزمون دارای 6 سوال تستی بوده وبقیه ی سوالات عملکردی می باشند.نکات مهم وکلیدی فارسی پایه دوم تادرس 13 دراین آزمون موردارزشیابی قرارمی گیرند.ساختارمناسب وطراحی زیباوفانتزی این برگ آزمون باعث می گرددکه دانش آموزان پایه دوم باعلاقه ی بیشتری به سوالات مطرح شده پاسخگوبوده ودقت بیشتری نمایند. پاسخنامه تشریحی آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اسفند / ۱۳۹۵   بازدید : 34    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی فارسی پایه دوم بهمن ۹۵ – تستی همراه باکلید
1300 تومان

ارزشیابی فارسی پایه دوم بهمن ۹۵ – تستی همراه باکلید


ارزشیابی بهمن ماه بنویسیم پایه دوم بصورت چهارجوابی وتاپایان درس 13 می باشد. سوالات ازکلیه ی دروس وازنکات کلیدی وبسیارقابل فهم دانش آموزان ظراحی شده است. کلیدپاسخگویی به سوالات نیزدرهمین پوشه می باشد. فرمت ورد به شمااین امکان رامی دهدکه چنانچه نیای به ویرایش داشته باشیدبتوانیدبرخی سوالات راعوض کنید.البته مثل بقیه محصولات فروشگاه سخت کوشان این محصول نیزدارای فرمت پی دی اف آرم دار برای استفاده دروبلاگ ها و.... می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 34    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پکیج ارزشیابی های پایه سوم- بهمن ماه ۹۵+پاسخنامه های تشریحی +۲ هدیه ارزشمند
4000 تومان

پکیج ارزشیابی های پایه سوم- بهمن ماه ۹۵+پاسخنامه های تشریحی +۲ هدیه ارزشمند


این بسته ی آموزشی حاوی 15 فایل  ورد وپی دی اف به شرح زیر می باشد . پوشه ی اصلی حاوی 5 آزمون اصلی بهمن ماه پایه سوم می باشدکه بافرمت وردارائه شده اند.پاسخ نامه های تشریحی این آزمون هادرهمین پوشه موجودمی باشد.پوشه ی دوم که رایگان بوده وبه عنوان هدیه به شماتعلق می گیرد حاوی دو گام به گام علوم واجتماعی است . کلیه ی سوالات کتاب های علوم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 69    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی هدیه های آسمان پایه سوم بهمن ۹۵+ پاسخنامه تشریحی + ۴ آزمون رایگان هدیه
1300 تومان

ارزشیابی هدیه های آسمان پایه سوم بهمن ۹۵+ پاسخنامه تشریحی + ۴ آزمون رایگان هدیه


ارزشیابی هدیه های آسمان پایه سوم شامل 20 سوال عینی ونیمه عینی دردوصفحه پشت ورومی باشد.به همراه این آزمون که بافرمت ورد ونیزپی دی اف می باشد 4 آزمون نوبت اول هدیه های اسمان پایه سوم نیزبطوررایگان دراختیارشماقرارخواهدگرفت . پاسخنامه تشریحی آزمون نیزدرهمین بسته آموزشی گنجانده شده است . برخی ویژگی های این ازمون : 20سوال متنوع شامل سوالات درست نادرست و..... و تشریحی پاسخنامه فرمت ورد وقابل ویرایش + فرمت پی دی اف 4 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 22    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی فارسی پایه سوم بهمن ۹۵+ پاسخنامه تشریحی + هدیه ای ارزشمند
1300 تومان

ارزشیابی فارسی پایه سوم بهمن ۹۵+ پاسخنامه تشریحی + هدیه ای ارزشمند


ارزشیابی بنویسیم پایه ی سوم دبستان به همراه هدیه ای ارزشمنددراین بسته ی آموزشی گنجانده شده است. آزمونی بسیاراستانداردوکاربردی باسوالاتی ساده وروان که ازروایی خوبی برخورداراست.طراح آزمون مولف کتاب کارفارسی سوم می باشد.به پاس اعتمادشمابه سخت کوشان به همراه این آزمون فایلی بطوررایگان نیزدراختیارشماقرارخواهدگرفت .روش تدریس فارسی سوم دبستان که بصورت درس به درس توسط گروه علمی سخت کوشان تهیه شده است دراختیارشماقرارمی گیرد. حتی برای خرید همین روش تدریس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 20    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پکیج ارزشیابی های پایه چهارم – بهمن ماه ۹۵+پاسخنامه های تشریحی + ۲ هدیه ارشمند
4000 تومان

پکیج ارزشیابی های پایه چهارم – بهمن ماه ۹۵+پاسخنامه های تشریحی + ۲ هدیه ارشمند


باخریداین محصول 12 فایل ارزشمندوبسیارکاربردی دریافت خواهیدکرد.درمقایسه بافایل هایی که دریافت خواهیدنمودقیمت این محصول بسیاربسیارکم می باشد. مهمترین علت این بهای کم این است که هدف اصلی سایت سخت کوشان ازراه اندازی این فروشگاه کسب درآمدشخصی نبوده است ومبالغی که شماپرداخت میکنیدصرف دانش آموزان تحت پوشش ماقرارخواهدگرفت ودلیل دوم تهیه کردن فایل ها بصورت پکیج می باشد . پس درخریداین محصول درنگ نکنید. توجه داشته باشیدکه به علت کثرت فایل ها حجم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 42    نویسنده : سید جواد تزرقی