no-img
فروشگاه سخت کوشان

ارائه دهنده ی برترین وبه روزترین فایل های آموزشی اول تاششم دبستان + آزمون های تیزهوشان


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

ZIP
آزمون ریاضی پایه ی چهارم اردیبهشت ۹۶باپاسخنامه ی تشریحی + ۲ آزمون خردادماه رایگان
1500 تومان

آزمون ریاضی پایه ی چهارم اردیبهشت ۹۶باپاسخنامه ی تشریحی + ۲ آزمون خردادماه رایگان


شماباخریداین بسته ی آموزشی 3 آزمون ریاضی چهارم دریافت خواهیدنمود. پوشه ی اصلی حاوی آزمون ریاضی پایه ی چهارم بابودجه بندی اردیبهشت ماه می باشد که تقریبا بیشترمطالب کتاب راشامل می گردد. این فایل بافرمت«ورد» بوده وآرم وتبلیغی ندارد وچنانچه نیازی به تغییرسوالات داشته باشید به راحتی می توانیدفایل مزبورراویرایش نمایید.فرمت «پی دی اف» آرم داراین آزمون نیز درهمین پوشه قراردارد. این آزمون دارای پاسخنامه ی تشریحی هم می باشد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 53    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه چهارم -فصل ۶(ازمحصولات همکاران) + ۳ آزمون رایگان
1300 تومان

آزمون ریاضی پایه چهارم -فصل ۶(ازمحصولات همکاران) + ۳ آزمون رایگان


دزاین بسته ی آموزشی شماآزمون ریاضی فصل 6 چهارم دبستان بافرمت«ورد» ونیزفرمت«پ دی اف» دریافت می نمایید. این آزمون ازمطالب فصل 6 ریاضی چهارم طراحی گردیده ومناسب آزمونهای پایان فصل است .بازه ی زمانی مناسب برای برگزاری این آزمون ازنیمه ی فروردین تانیمه اردیبهشت ماه است.بجز فایل اصلی پوشه ای نیزبه عنوان هدیه ی خریددراختیارشماقرارمی گیردکه محتویات این پوشه رادرادامه ی همین مطلب می توانید بخوانید.این آزمون توسط همکاران طراحی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۲ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 40    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پَک آزمون های پایه دوم دبستان -اردیبهشت ۹۶ + هدایای ارزنده رایگان
3800 تومان

پَک آزمون های پایه دوم دبستان -اردیبهشت ۹۶ + هدایای ارزنده رایگان


پَک آزمون های اردیبهشت ماه 96 پایه ی دوم دبستان دارای 4 پوشهمی باشد. درپوشه های اصلی که آزمون های خریداری شده ی شماقراردارد آزمون های ریاضی - علوم - فارسی قرارگرفتهاند .این آزمون ها بافرمت«ورد» وبدون آرم وتبلیغ می باشند وفرمت«پی دی اف» آرم دارنیزبه آنها اضافه شده است .درپوشه ی رایگانی که به عنوان هدیه ی خریدازسخت کوشان دراختیارشماقرارمی گیرد 5 فایل ارزنده به شماتقدیم می گردد. جزئیات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 61    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم پایه دوم ابتدایی،اردیبهشت ماه + گام به گام علوم و آزمون علوم رایگان
1400 تومان

آزمون علوم پایه دوم ابتدایی،اردیبهشت ماه + گام به گام علوم و آزمون علوم رایگان


آزمون علوم پایه دوم دبستان بابودجه بندی اردیبهشت ماه بافرمت«ورد» و«پی دی اف » مناسب برای ارزشیابی فروردین واردیبهشت 96 ازدانش آموزان پایه دوم دبستان می باشد. سوالات کاربردی ودرعین حال ساده وروان هستند،داشتن روایی ازمزیت های این محصول می باشد.این آزمون ازمحصولات طراحی شده ی همکاران  بوده که درفروشگاه سخت کوشان بفروش می رسانند. سوالات آزمون استانداردبوده وکاربردی هستند. به پاس اعتمادوخریدشماازفروشگاه سخت کوشان به همراه این آزمون پوشه ای نیزبه شماتعلق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 261    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه دوم ابتدایی،اردیبهشت ماه + ۴ آزمون ریاضی(فروردین تاخرداد) رایگان
1500 تومان

آزمون ریاضی پایه دوم ابتدایی،اردیبهشت ماه + ۴ آزمون ریاضی(فروردین تاخرداد) رایگان


آزمون ریاضی پایه دوم دبستان بابودجه بندی اردیبهشت ماه بافرمت«ورد» و«پی دی اف » مناسب برای ارزشیابی فروردین واردیبهشت 96 ازدانش آموزان پایه دوم دبستان می باشد. سوالات کاربردی ودرعین حال ساده وروان هستند،داشتن روایی ازمزیت های این محصول می باشد.این محصول توسط یکی ازبهترین همکاران که ازمولفین باتجربه هستند تهیه شده ودرفروشگاه سخت کوشان عرضه می گردد. سوالات آزمون موردبررسی قرارگرفته وازاستانداردبسیاربالایی برخوردارند. بجز این آزمون 4 آزمون ریاضی مختلف دیگربابودجه بندی های فروردین،اردیبهشت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 652    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فارسی پایه دوم ابتدایی،اردیبهشت ماه + ۵ آزمون بنویسیم رایگان
1400 تومان

آزمون فارسی پایه دوم ابتدایی،اردیبهشت ماه + ۵ آزمون بنویسیم رایگان


آزمون بنویسیم پایه دوم دبستان بابودجه بندی اردیبهشت ماه بافرمت«ورد» و«پی دی اف » مناسب برای ارزشیابی فروردین واردیبهشت 96 ازدانش آموزان پایه دوم دبستان می باشد. سوالات کاربردی ودرعین حال ساده وروان این آزمون ازمزیت های این محصول می باشد.این محصول توسط یکی ازبهترین همکاران تهیه شده ودرفروشگاه سخت کوشان عرضه می گردد. سوالات آزمون موردبررسی قرارگرفته وازاستانداردبسیاربالایی برخوردارهستند. بجز این ازمون 5 آزمون فارسی مختلف دیگرنیزجمع آوری گردیده وبطوررایگان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۶   بازدید : 264    نویسنده : سید جواد تزرقی
آزمون های فصل به فصل ریاضی سوم-۲ سری ( رایگان )
0 تومان

آزمون های فصل به فصل ریاضی سوم-۲ سری ( رایگان )


این بسته ی آموشی بطوررایگان دراختیارشماقرارمی گیرد.دراین بسته ی آموزشی 17 آزمون مختلف ازکلیه ی فصول کتاب ریاضی پایه ی سوم دبستان آمده است. 2 سری کامل آزمون بافرمت پی دی اف دراین بسته موجودمی باشد.بادریافت این آزمون ها می توانید براحتی کتاب ریاضی رادراین ایام باقیمانده ازسال تحصیلی ، مرورنموده وبصورت فصل به فصل دانش آموزان راموردارزشیابی قراردهید. یک سری کامل این آزمونها توسط سایت سخت کوشان تهیه شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / فروردین / ۱۳۹۶   بازدید : 117    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
۱۰۰ تست اجتماعی ششم باپاسخنامه ویژه تیزهوشان+ ۱۴۰ تست رایگان دیگر
1500 تومان

۱۰۰ تست اجتماعی ششم باپاسخنامه ویژه تیزهوشان+ ۱۴۰ تست رایگان دیگر


این محصول تست آزمون اجتماعی ششم دبستان می باشدکه درکل شامل 240 تست مهم ازمطالب کتاب اجتماعی ششم است .سوالات فایل اصلی(100 تست) بافرمت«ورد» بوده وکلید پاسخنامه نیزبه آن اضافه شده است. فرمت « پی دی اف» آرم دارنیزبه این محصول اضافه شده است.سوالات ازمطالب مهم کتاب درسی بوده .این سوالات چهارجوابی قابل استفاده برای همه دانش آموان ششم می باشدوسوالات به گونه ای هستندکه هم مناسب برای آزمونهای پایان سال [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۳۰ / فروردین / ۱۳۹۶   بازدید : 40    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پَک فایل های طلایی سخت کوشان -مبحث سطح،حجم و…باپاسخنامه
3800 تومان

پَک فایل های طلایی سخت کوشان -مبحث سطح،حجم و…باپاسخنامه


تهیه ی این بسته ی آموزشی ودیگرفایل های طلایی رابه همه دانش آموزانی که قصدشرکت درازمون های تیزهوشان ونمونه دارندتوصیه می نماییم . دراین بسته ی آموزشی همه ی فایل های طلایی مربوط به مبحث احجام گردآوری شده است . دراین بسته 5 فایل وجودداردکه جزئیات این فایل هارادرادامه ی همین مطلب می توانیدمطالعه نمایید. یادآوری می گردد که تهیه ی این فایل ها بصورت تکی ازفروشگاه سخت کوشان که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۸ / فروردین / ۱۳۹۶   بازدید : 100    نویسنده : سید جواد تزرقی
۳نمونه آزمون ریاضی پایه سوم اردیبهشت ماه
1500 تومان

۳نمونه آزمون ریاضی پایه سوم اردیبهشت ماه


دراین بسته ی آموزشی 3 نمونه آزمون ریاضی پایه ی سوم دبستان اردیبهشت ماه موجودمی باشد.این آزمونها ازمحصولات همکاران فرهنگی می باشدکه درفروشگاه سخت کوشان به فروش می رسانند.درآمدناشی ازفروش این محصول ودیگرمحصولات همکاران بطورصددرصدبه خوداین همکاران تعلق می گیردتابرای کمک به دانش آموزان محرومشان هزینه نمایند.این آزمونها توسط همکارمحترم آقای محمدحسن دلک آبادی ارسال شده است.فرمت هرسه آزمون « پی دی اف» می باشد.گرچه فرمت «ورد» نداردولی باتوجه به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۶ / فروردین / ۱۳۹۶   بازدید : 201    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پَک آزمون های تستی وتکمیلی فصل به فصل ریاضی ششم باپاسخنامه(۷آزمون از۷فصل)
5000 تومان

پَک آزمون های تستی وتکمیلی فصل به فصل ریاضی ششم باپاسخنامه(۷آزمون از۷فصل)


این بسته ی آموزشی حاوی  21 فایل می باشدکه  آزمون های چهارجوابی فصل به فصل ریاضی پایه ی ششم دبستان هستند.7 پوشه دراین بسته ی آموزشی موجودمی باشدکه آزمونهای 7 فصل ریاضی ششم درهریک ازانهاگذاشته شده است. هرپوشه حاوی 3 فایل می باشدکه عبارتنداز: 1 - تست آزمون هرفصل بافرمت «ورد» بدون آرم،تبلیغ و.... 2- تست آزمون همان فصل بافرمت«پی دی اف» آرم داربرای سایت ها 3- پاسخنامه وکلیدهرآزمون.باتهیه ی این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / فروردین / ۱۳۹۶   بازدید : 54    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل ۷(تقریب) باپاسحنامه + دانلودرایگان
1300 تومان

تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل ۷(تقریب) باپاسحنامه + دانلودرایگان


تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم حاوی 20 سوال چهارگزینه ای استانداردازمطالب کلیدی فصل 7 ریاضی(تقریب) می باشد.این آزمون بافرمت«ورد» وبدون تبلیغ، آرم و.... بوده وفرمت پی دی اف آرم دارنیزبه آن اضافه شده است.کلیدپاسخگویی به سوالات نیزبه همراه این آزمون دراختیارشماقرارخواهدگرفت .برگزاری آزمون های چهارجوابی علی الخصوص درایام بعدازنوروزبه این جهت مهم می باشدکه علاوه براینکه نوعی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی محسوب می گرددبلکه دانش اموزان هرچه بیشتر باآزمونهای تستی ونیزمدیریت زمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / فروردین / ۱۳۹۶   بازدید : 121    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۶(تناسب،درصد)باپاسخنامه+دانلودرایگان
1300 تومان

تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۶(تناسب،درصد)باپاسخنامه+دانلودرایگان


تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم حاوی 20 سوال چهارگزینه ای استانداردازمطالب کلیدی فصل 6 ریاضی(تناسب،درصد) می باشد.این آزمون بافرمت«ورد» وبدون تبلیغ، آرم و.... بوده وفرمت پی دی اف آرم دارنیزبه آن اضافه شده است.کلیدپاسخگویی به سوالات نیزبه همراه این آزمون دراختیارشماقرارخواهدگرفت .برگزاری آزمون های چهارجوابی علی الخصوص درایام بعدازنوروزبه این جهت مهم می باشدکه علاوه براینکه نوعی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی محسوب می گرددبلکه دانش اموزان هرچه بیشتر باآزمونهای تستی ونیزمدیریت زمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۵ / فروردین / ۱۳۹۶   بازدید : 135    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۵(اندازه گیری)باپاسخنامه+دانلودرایگان همین آزمون
1300 تومان

تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۵(اندازه گیری)باپاسخنامه+دانلودرایگان همین آزمون


تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم حاوی 26 سوال چهارگزینه ای استانداردازمطالب کلیدی فصل 5 ریاضی(اندازه گیری ) می باشد.این ازمون بافرمت«ورد» وبدون تبلیغ،آرم و.... بوده وفرمت پی دی اف آرم دارنیزبه آن اضافه شده است.کلیدپاسخگویی به سوالات نیزبه همراه این آزمون دراختیارشماقرارخواهدگرفت .برگزاری ازمون های تستی علی الخصوص درایام بعدازنوروزبه این جهت مهم می باشدکه علاوه براینکه نوعی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی محسوب می گرددبلکه دانش اموزان هرچه بیشترباازمونهای تستی ونیزمدیریت زمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / فروردین / ۱۳۹۶   بازدید : 89    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم ، فصل ۴ باپاسخنامه + دانلودرایگان همین آزمون
1300 تومان

تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم ، فصل ۴ باپاسخنامه + دانلودرایگان همین آزمون


تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم حاوی 20 سوال چهارگزینه ای استانداردازمطالب کلیدی فصل 4 ریاضی(تقارن ومختصات ) می باشد.این ازمون بافرمت«وردم وبدون تبلیغ،آرم و.... بوده وفرمت پی دی اف آرم دارنیزبه آن اضافه شده است.کلیدپاسخگویی به سوالات نیزبه همراه این آزمون دراختیارشماقرارخواهدگرفت .برگزاری ازمون های تستی علی الخصوص درایام بعدازنوروزبه این جهت مهم می باشدکه علاوه براینکه نوعی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی محسوب می گرددبلکه دانش اموزان هرچه بیشترباازمونهای تستی ونیزمدیریت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / فروردین / ۱۳۹۶   بازدید : 53    نویسنده : سید جواد تزرقی