no-img
فروشگاه سخت کوشان

دسته بندی ها مطالب مربوط به پایه پنجم


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » دسته بندی ها » مطالب مربوط به پایه پنجم
ZIP
آزمون ریاضی پنجم-نوبت دوم(۵۰ آزمون مختلف ریاضی خردادماه)
20000 تومان

آزمون ریاضی پنجم-نوبت دوم(۵۰ آزمون مختلف ریاضی خردادماه)


این محصول حاوی 50 آزمون مختلف ریاضی ششم خردادماه بارمت"پی دی اف" بوده که توسط همکاران گرامی دراستان های متلف کشورطراحی گردیده است.شماباتهیه ی این محصول مجموعه ای کامل ازانواع سوالات ریاضی نیمسال دوم را دراختیارخواهیدداشت وهمچنین با سوالات پرتکرارهم آشناخواهیدشد. این محصول توسط یکی ازکاربران تهیه گردیده ودرفروشگاه قرارداده شده است. این ایل ها هم برای همکاران پایه پنجم قابل استاده بوده وهم برای دانش آموزانی که درحال آماده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / آوریل / 2024   بازدید : 92   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
بانک آزمون های پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۱۳۶آزمون وکاربرگ مختلف ازهمه دروس )
35000 تومان

بانک آزمون های پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۱۳۶آزمون وکاربرگ مختلف ازهمه دروس )


این محصول بی نظیر بانک آزمون های پنجم دراسفندماه می باشد این بسته آموزشی کامل حاوی 136 آزمون وکاربرگ مختلف پایه پنجم دبستان بابودجه بندی اسفند ماه از همه دروس می باش که بادراختیارداشتن آن دیگر به هیچ منبعی برای آزمون های اسفندماه نیاز نخواهیدداشت .دراین بسته 5 پوشه ی مختلف قراردادرکه درپوشه اول 44 آزمون وکاربرگ مختلف" ریاضی،  درپوشه دوم 24 آزمون مختلف فارسی واملا، درپوشه سوم25 آزمون وکاربرگ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2024   بازدید : 118   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۱۲آزمون مختلف هدیه)
10000 تومان

آزمون هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۱۲آزمون مختلف هدیه)


این محصول حاوی آزمون  های هدیه های آسمان اسفندماه پایه پنجم دبستان می باشد.شماباخریداین محصول 12 آزمون مختلف هدیه های آسمان پنجم دبستان بابودجه بندی اسفندماه رادریافت میکنید. 3 تا ازاین آزمون هابافرمت های"ورد" بوده وبقیه بافرمت" پی دی اف" هستندوتوسط کاربران سایت سخت کوشان جمع آوری  وبه فروشگاه ارسال شده اند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2024   بازدید : 78   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فارسی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۲۴آزمون مختلف نگارش واملا)
15000 تومان

آزمون فارسی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۲۴آزمون مختلف نگارش واملا)


این بسته آموزشی گنجینه ای ازآزمون های تشریحی وتستی نگارش واملای اسفندماه پایه پنجم دبستان می باشد.شماباخریداین محصول 24 آزمون مختلف فارسی پنجم دبستان بابودجه بندی اسفندماه رادریافت میکنید. برخی ازاین آزمون هابافرمت های"ورد" بوده وبقیه بافرمت" پی دی اف" هستندوتوسط کاربران سایت سخت کوشان جمع آوری  وبه فروشگاه ارسال شده اند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / مارس / 2024   بازدید : 94   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۳۱ آزمون وکاربرگ مختلف علوم)
15000 تومان

آزمون علوم پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۳۱ آزمون وکاربرگ مختلف علوم)


این محصول حاوی31 آزمون وکاربرگ مختلف علوم پایه پنجم دبستان بابودجه بندی اسفند ماه می باشد. 6 عدد ازاین آزمون هابافرمت"ورد"بوده وبقیه بافرمت" پی دی اف می باشندوبرخی ازآنهادارای پاسخنامه هم هستند. برخی آزمون ها تافصل10 کتاب وبرخی تافصل 9 علوم بوده وبرخی دیگر فصول 7تا10است. همگی بابودجه بندی اسفندماه هستند .10 عددازفایل هاکاربرگ و21فایل دیگرآزمون تستی ویاتشریحی می باشند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / مارس / 2024   بازدید : 107   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون اجتماعی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۲۵ آزمون مختلف مطالعات اجتماعی)
15000 تومان

آزمون اجتماعی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۲۵ آزمون مختلف مطالعات اجتماعی)


این بسته آموزشی حاوی 25 آزمون مختلف اسفندماه پایه پنجم دبستان می باشد 2عددازاین آزمون هابافرمت های"ورد" بوده وبقیه بافرمت" پی دی اف" هستندکه توسط کاربران سایت سخت کوشان جمع آوری  وبه فروشگاه ارسال گشده اند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مارس / 2024   بازدید : 93   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۴۴آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی)
20000 تومان

آزمون ریاضی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۴۴آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی)


این بسته آموزشی گنجینه ای ازآزمون هاوکاربرگ های اسفندماه پایه پنجم دبستان می باشد که تعدادزیادی ازآنها دارای پاسخنامه نیزهستند.شماباخریداین محصول 44 آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی پنجم دبستان(31آزمون و13کاربرگ) بابودجه بندی اسفندماه رادریافت میکنید. 5 عددازاین آزمون هابافرمت های"ورد" بوده وبقیه بافرمت" پی دی اف" هستندکه توسط کاربران سایت سخت کوشان جمع آوری  وبه فروشگاه ارسال شده اند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مارس / 2024   بازدید : 121   نویسنده : سید جواد تزرقی
DOC
ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۲
3000 تومان

ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۲


ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره2   این ارزشیابی ورودی ازتولیدات همکاران بوده وبافرمت "ورد" می باشد وبراحتی قایل ویرایش وتغییرهست. سوالات ازمطال کلیدی ومهم پایه چهارم طراحی گردیده ومناسب برای دانش آموزان دبستان های شهروروستا می باشند. فایل آزمون فاقد نام دبستان،طراح ویا تبلیغات بوده ودرصورت نیاز به راحتی می توانید نام دبستان وآموزگاررادران تایپ نموده ویادرصورت لزوم برخی سوالات راویرایش نمایید. هزینه ی خرید این آزمون ازهزینه ی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / سپتامبر / 2023   بازدید : 223   نویسنده : سید جواد تزرقی
DOC
ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۳
3000 تومان

ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۳


ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره3   این ارزشیابی ورودی ازتولیدات همکاران بوده وبافرمت "ورد" می باشد وبراحتی قایل ویرایش وتغییرهست. سوالات ازمطال کلیدی ومهم پایه چهارم طراحی گردیده ومناسب برای دانش آموزان دبستان های شهروروستا می باشند. فایل آزمون فاقد نام دبستان،طراح ویا تبلیغات بوده ودرصورت نیاز به راحتی می توانید نام دبستان وآموزگاررادران تایپ نموده ویادرصورت لزوم برخی سوالات راویرایش نمایید. هزینه ی خرید این آزمون ازهزینه ی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / سپتامبر / 2023   بازدید : 242   نویسنده : سید جواد تزرقی
DOC
ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۱ شامل ۳ ارزشیابی مختلف
3000 تومان

ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۱ شامل ۳ ارزشیابی مختلف


ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره1 شامل 3 ارزشیابی مختلف   3 نمونه مختلف دراین فایل قرارگرفته است که بافرمت "ورد" می باشد وبراحتی قایل ویرایش وتغییرهست. سوالات ازمطال کلیدی ومهم پایه چهارم طراحی گردیده ومناسب برای دانش آموزان دبستان های شهروروستا می باشند. فایل آزمون فاقد نام دبستان،طراح ویا تبلیغات بوده ودرصورت نیاز به راحتی می توانید نام دبستان وآموزگاررادران تایپ نموده ویادرصورت لزوم برخی سوالات راویرایش نمایید. هزینه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / سپتامبر / 2023   بازدید : 230   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
همه آزمون های پنجم دبستان درفروردین ماه باپاسخنامه+۲۳فایل وآزمون رایگان
10500 تومان

همه آزمون های پنجم دبستان درفروردین ماه باپاسخنامه+۲۳فایل وآزمون رایگان


تهیه وخریداین محصول رابه همه همکاران ودانش آموزان توصیه می نماییم..باخرید این محصول شما27 آزمون مختلف (درقالب 38 فایل وردوپی دی اف) مختلف از5درس اصلی (ریاضی؛قارسی ،علوم،هدیه های آسمان واجتماعی) پایه پنجم خواهیدداشت  5 آزمون اصلی باهردوفرمت وردوپی دی اف بوده وپاسخنامه ی تشریحی نیزدارندومطابق بابودجه بندی فروردین ماه هستند...این محصول همه آزمون های فروردین ماه پایه پنجم دبستان به همراه 23 آزمون وفایل آموزشی رایگان می باشد.پک کامل آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آوریل / 2018   بازدید : 2807   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون علوم پایه پنجم(تادرس۹)-ویژه دانش آموزان سخت کوش+۸فایل رایگان
3700 تومان

تست آزمون علوم پایه پنجم(تادرس۹)-ویژه دانش آموزان سخت کوش+۸فایل رایگان


پوشه ی اصلی این بسته ی آموزشی حاوی تست آزمون علوم پایه ی چهارم دبستان بافرمت های وردوپی دی اف می باشدکه پاسخنامه ی تشریحی نیزدرهمین پوشه گذاشته شده است.به همراه این آزمون 8 فایل وآزمون رایگان دیگرنیزدریافت خواهیدنمودکه درهمین بسته ی آموزشی گنجانده شده است. بیش از100 تست علوم ونیزطرح درس سالانه ی علوم پنجم به همراه چندین آزمون مختلف دیگر درپوشه ی هدیه خرید قرارگرفته است .ضمنا لینک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2018   بازدید : 2159   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون هدیه های آسمان پنجم دبستان(فروردین ماه)باپاسخنامه + ۳ فایل رایگان
3700 تومان

آزمون هدیه های آسمان پنجم دبستان(فروردین ماه)باپاسخنامه + ۳ فایل رایگان


آزمون هدیه های آسمان فروردین ماه پایه ی پنجم دبستان همراه باپاسخنامه ی تشریحی و3 آزمون رایگان دیگردراین بسته ی آموزشی موجوداست. این بسته دارای 2 فولدرمی باشد درفولدراصلی آزمون هدیه باهردوفرمت «ورد» و«پی دی اف» موجودبوده وپاسخنامه نیزدرهمین پوشه است . بااینکه این آزمون فاقد آرم ونام دبستان می باشد لیکن فرمت «ورد» به شمااین امکان رامی دهدکه به راحتی نام دبستان رادرسربرگ برگه ها تایپ نمایید یابرخی سوالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2018   بازدید : 1774   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فارسی پنجم دبستان(فروردین ماه) باپاسخنامه + ۴ آزمون فارسی رایگان
3700 تومان

آزمون فارسی پنجم دبستان(فروردین ماه) باپاسخنامه + ۴ آزمون فارسی رایگان


پوشه ی اصلی این بسته ی آموزشی حاوی آزمون فارسی پایه ی پنجم دبستان بافرمت های وردوپی دی اف می باشدکه پاسخنامه ی تشریحی نیزدرهمین پوشه گذاشته شده است.کلیه ی سوالات استانداردوازنکات کلیدی ودرعین حال ساده کتاب درسی طراحی گردیده است.درپوشه ی دوم که هدیه ی خریدشماازسخت کوشان بوده و حاوی فایل های رایگان است 4 آزمون بنویسیم نوبت دوم ( خردادماه )یااردیبهشت ماه وجوددارد.باخریداین محصول شما درحقیقت 5 ازمون فارسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2018   بازدید : 1707   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم پنجم دبستان(فروردین ماه)باپاسخنامه+ ۸ فایل و آزمون رایگان
3700 تومان

آزمون علوم پنجم دبستان(فروردین ماه)باپاسخنامه+ ۸ فایل و آزمون رایگان


این بسته ی آموزشی حاوی آزمون علوم پایه پنجم دبستان بابودجه بندی فروردین ماه و بافرمت های وردوپی دی اف می باشدکلیه ی سوالات طبق بودجه بندی واستانداردمی باشد وپاسخنامه ی تشریحی نیزدارد.درپوشه ی دوم که هدیه ی خریدشماازسخت کوشان بوده و حاوی فایل های رایگان است 8 فایل وآزمون بسیارارزشمند قراردارد که لیست آنهارادرادامه ی مطلب میبینید.ضمنا لینک دانلود رایگان فایل «پی دی اف»همین آزمون درادامه مطلب همین پست موجوداست. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2018   بازدید : 1698   نویسنده : سید جواد تزرقی