no-img
فروشگاه سخت کوشان

دسته بندی ها مطالب مربوط به پایه ششم


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » دسته بندی ها » مطالب مربوط به پایه ششم
ZIP
آزمون ریاضی ششم-نوبت دوم(۱۰۳آزمون مختلف ریاضی خردادماه)
25000 تومان

آزمون ریاضی ششم-نوبت دوم(۱۰۳آزمون مختلف ریاضی خردادماه)


این محصول حاوی 103 آزمون مختلف ریاضی ششم خردادماه بوده که درسال های قبل بصورت هماهنگ درشهرهای مختلف کشور طراحی شده اند.شماباتهیه ی این محصول مجموعه ای کامل ازانواع سوالات عینی ونیمه عینی ریاضی دراختیارخواهیدداشت وهمچنین با سوالات پرتکرارهم آشناخواهیدشد.ضمناتعدادزیادی ازاین آزمون هادارای پاسخنامه تشریحی نیز می باشند. این محصول توسط یکی ازکاربران تهیه گردیده ودرفروشگاه قرارداده شده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / آوریل / 2024   بازدید : 261   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه ششم نوبت اول(دی ماه)باپاسخنامه+۷ آزمون رایگان
4000 تومان

آزمون ریاضی پایه ششم نوبت اول(دی ماه)باپاسخنامه+۷ آزمون رایگان


این محصول نیزدارای 2 پوشه می باشد که درمجموع این پوشه هادارای10 فایل ورد وپی دی اف می باشند.پوشه ی اصلی که شماخریداری می نماییدحاوی آزمون  ریاضی ششم درنوبت اول وبابودجه بندی دیماه است(تاپایان فصل 4) وپاسخنامه تشریحی نیزدرهمین پوشه گنجانده شده است. آزمون بافرمت«ورد» ونیز «پی دی اف» بوده وآرم یاهیچ گونه تبلیغی روی فرمت«ورد» آن درج نگردیده است .همانطورکه میدانیددارابودن فرمت ورد به شمااین امکان رامی دهدکه درصورت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / دسامبر / 2018   بازدید : 3308   نویسنده : سید جواد تزرقی
DOC
آزمون فارسی پایه ششم خرداد+پاسخنامه(ازمحصولات ارسالی همکاران)
4000 تومان

آزمون فارسی پایه ششم خرداد+پاسخنامه(ازمحصولات ارسالی همکاران)


این محصول حاوی 3 نمونه مختلف آزمون فارسی پایه ششم درخردادماه می باشد.(انشاو...).هریک ازاین آزمون ها بصورت هماهنگ درسطح شهروروستا برگزارگردیده است . این آزمون ها توسط یکی ازهمکاران طراحی گردیده است وبرای فروش دراختیار فروشگاه سخت کوشان قرارداده است . یکی ازاین آزمون هادارای پاسخنامه نیز می باشد.ضمنا هرسه آزمون باهردوفرمت«ورد» و«پی دب اف» هستندکه درصورت لزوم میتوانیدبرخی سوالات راتغییردهید. فایل های «ورد» فاقد تبیلغ ونام دبستان می باشندوبراحتی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / مه / 2018   بازدید : 2258   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۷باپاسحنامه + ۱۰ آزمون رایگان
4000 تومان

تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۷باپاسحنامه + ۱۰ آزمون رایگان


تست آزمون تکمیلی فصل7 ریاضی پایه ششم دارای 20 سوال چهارگزینه ای مفهومی می باشد.ضریب دشواری این سوالات ازسطح کتاب درسی تاجدودی بالاتربوده وویژه ی دانش آموزان سخت کوش می باشد .کلیدپاسخگویی به سوالات نیز دارد.این آزمون باهر2فرمت ورد وپی دی اف تهیه ودراختیارشماقرارمی گیرد .ضمنا به همراه این آزمون شما 10زمون مختلف ریاضی ششم نیزدریافت خواهید نمود که بطوررایگان برای شماجمع آوری گردیده است .جزئیات فایل های رایگان رادرادامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / آوریل / 2018   بازدید : 2432   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فصل۷ریاضی ششم+ ۱۰ آزمون خردادماه یا…. رایگان
4000 تومان

آزمون فصل۷ریاضی ششم+ ۱۰ آزمون خردادماه یا…. رایگان


این محصول دارای 2 فولدرمی باشد. درپوشه ی اصلی آزمون فصل 7 ریاضی پایه ششم باهردوفرمت «ورد» و« پی دی اف» موجود است ودرپوشه ی دوم نیز 10 آزمون ریاضی ششم با بودجه بندی های فروردین یاخردادماه هستند.آزمون اصلی دارای 20 سوال استانداردمی باشد گه 4 سوال درست نادرست و4 سوال تستی و4سوال کامل کردنی  وبقیه فعالیت و حل مسئله های کاربردی است .سوالات این آزمون ازروایی ویژه ای برخوردابوده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / آوریل / 2018   بازدید : 2330   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۶باپاسخنامه+۱۰آزمون رایگان
4000 تومان

تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۶باپاسخنامه+۱۰آزمون رایگان


تست آزمون تکمیلی فصل 6 ریاضی پایه ششم دارای 20 سوال چهارگزینه ای مفهومی می باشد.ضریب دشواری این سوالات ازسطح کتاب درسی تاجدودی بالاتربوده وویژه ی دانش آموزان سخت کوش می باشد .کلیدپاسخگویی به سوالات نیز دارد.این آزمون باهر2فرمت ورد وپی دی اف تهیه ودراختیارشماقرارمی گیرد .ضمنا به همراه این آزمون شما 10زمون مختلف ریاضی ششم نیزدریافت خواهید نمود که بطوررایگان برای شماجمع آوری گردیده است .جزئیات فایل های رایگان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / آوریل / 2018   بازدید : 2146   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فصل ۶ریاضی پایه ششم+۱۰ آزمون رایگان فروردین یاخرداد
4000 تومان

آزمون فصل ۶ریاضی پایه ششم+۱۰ آزمون رایگان فروردین یاخرداد


این محصول دارای 2 فولدرمی باشد. درپوشه ی اصلی آزمون فصل 6 ریاضی پایه ششم باهردوفرمت «ورد» و« پی دی اف» موجود است ودرپوشه ی دوم نیز 10 آزمون ریاضی ششم با بودجه بندی های فوروردین یاخردادماه هستند.آزمون اصلی دارای 20 سوال استانداردمی باشد گه 4 سوال درست نادرست و4 سوال تستی  و6 فعالیت ازنکات مهم کتاب وبقیه حل مسئله های کاربردی است . آزمون اصلی بدون نام دبستان ،آرم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / آوریل / 2018   بازدید : 2686   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
همه آزمون های ششم دبستان(فروردین ماه)+۲۷ آزمون رایگان
11500 تومان

همه آزمون های ششم دبستان(فروردین ماه)+۲۷ آزمون رایگان


تهیه وخریداین محصول رابه همه همکاران ودانش آموزان توصیه می نماییم..باخرید این محصول شما 33 آزمون مختلف  از5درس اصلی (ریاضی؛قارسی،املا ،علوم،هدیه های آسمان واجتماعی) پایه ششم خواهیدداشت  5 آزمون اصلی باهردوفرمت وردوپی دی اف بوده وبرخی ازآنهاپاسخنامه ی تشریحی نیزدارندومطابق بابودجه بندی فروردین ماه هستند...این محصول همه آزمون های فروردین ماه پایه ششم دبستان به همراه 27 آزمون وفایل آموزشی رایگان می باشد.پک کامل آزمون های فروردین ماه پایه ی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آوریل / 2018   بازدید : 3391   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فارسی پایه ششم(فروردین ماه)باپاسخنامه+۱۲ آزمون فارسی رایگان
3700 تومان

آزمون فارسی پایه ششم(فروردین ماه)باپاسخنامه+۱۲ آزمون فارسی رایگان


پوشه ی اصلی این بسته ی آموزشی حاوی آزمون فارسی بابودجه بندی فروردین ماه پایه ی ششم دبستان بافرمت های وردوپی دی اف می باشدکه پاسخنامه ی تشریحی نیزدرهمین پوشه گذاشته شده است.کلیه ی سوالات طبق بودجه بندی واستانداردمی باشد.درپوشه ی دوم که هدیه ی خریدشماازسخت کوشان بوده و حاوی فایل های رایگان است ،8آزمون پایان ماه(مهرتااردیبهشت) فارسی ششم ونیز 4 آزمون بنویسیم نوبت دوم ( خردادماه )وجوددارد.باخریداین محصول شما درحقیقت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آوریل / 2018   بازدید : 2390   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه ششم(فروردین ماه)+۱۰ آزمون رایگان فروردین یاخرداد
4000 تومان

آزمون ریاضی پایه ششم(فروردین ماه)+۱۰ آزمون رایگان فروردین یاخرداد


آزمون ریاضی پایه ی ششم فروردین ماه باساختاری کاملا استانداردوسوالاتی متنوع طراحی گردیده است.این آزمون توسط مدرس ریاضی ششم وسرگروه آموزشی طراحی شده است.سوالات این آزمون ازروایی خاصی برخورداربوده وبخوبی دانش آموزان راارزشیابی خواهدنمود.بااینکه نتیجه ی  ارزشیابی بایدتوصیفی باشد بااین وجودبارم بندی نیزانجام گردیده است تادرصورت نیازهمکاران محترم بتوانندمعادل سازی نمایند.آزمون دارای ۲۲ سوال کاربردی در ۲ صفحه باکادری مناسب تهیه شده است. این آزمون بافرمت«ورد» ارائه شده وفرمت پی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آوریل / 2018   بازدید : 2666   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون هدیه های آسمان پایه ششم(فروردین ماه)+۶ فایل وآزمون رایگان
3700 تومان

آزمون هدیه های آسمان پایه ششم(فروردین ماه)+۶ فایل وآزمون رایگان


درپوشه ی اصلی این محصول ،ازمون هدیه های آسمان پایه ی ششم بابودجه بندی فروردین ماه قرارگرفته است . این ازمون بافرمت«ورد» وبدون آرم،تبلیغ یانام دبستان می باشد.فرمت«پی دی اف» آرم دارنیزبه آن اضافه شده است. این آزمون دارای ۲۴ سوال عینی ونیمه عینی باساختارمناسب واستانداردمی باشد. کلیه ی سوالات آزمون های سخت کوشان توسط سرگروه های پایه ی مربوطه ونیز مولفین طراحی شده اندوبه همین علت ازروایی برخوردارهستند. درپوشه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آوریل / 2018   بازدید : 1974   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم پایه ششم(فروردین ماه)+کتاب آزمایشگاه خانگی+۸ آزمون خرداد
3700 تومان

آزمون علوم پایه ششم(فروردین ماه)+کتاب آزمایشگاه خانگی+۸ آزمون خرداد


این محصول آزمون علوم فروردین ماه پایه ششم می باشد.این آزمون باهردوفرمت«ورد» و«پی دی اف» تهیه شده ودراختیارشماقرارمی گیرد. سوالات آزمون دقیقا منطبق بابودجه بندی فروردین ماه بوده ودرسطح کتاب درسی هستند. انواع سوالات عینی ونیمه عینی وتشریحی دراین آزمون بکاررفته است. بجز آزمون اصلی درپوشه ی دوم نی 9 فایل وآزمون علوم شم موجوداست که لیست وجزئیات آنهارادرادامه مطلب می توانید ببنید. ضمنا فایل پی دی اف رایگان آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آوریل / 2018   بازدید : 1957   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون املا پایه ششم دبستان(فروردین ماه) + ۱۰ آزمون رایگان
3700 تومان

آزمون املا پایه ششم دبستان(فروردین ماه) + ۱۰ آزمون رایگان


پوشه ی اصلی این بسته ی آموزشی حاوی آزمون املای پایه ششم بابودجه بندی فروردین ماه و بافرمت های وردوپی دی اف می باشد.کلیه ی سوالات طبق بودجه بندی واستانداردمی باشد وپاسخنامه ی آزمون نیزدرهمین پوشه گنجانده شده است..درپوشه ی دوم که هدیه ی خریدشماازسخت کوشان بوده و حاوی فایل های رایگان است ،10 فایل وآزمون قراردارد که جزئیات بیشتر فایل های رایگان رادرادامه همین پست می توانید مطالعه نمایید.ضمنا لینک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آوریل / 2018   بازدید : 1997   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون اجتماعي ششم(فروردین ماه)+ ۱۰۰ تست باپاسخنامه وآزمون رایگان
3700 تومان

آزمون اجتماعي ششم(فروردین ماه)+ ۱۰۰ تست باپاسخنامه وآزمون رایگان


پوشه ی اصلی این بسته ی آموزشی حاوی آزمون اجتماعی بابودجه بندی فروردین ماه پایه ی ششم دبستان بافرمت های وردوپی دی اف می باشد.کلیه ی سوالات طبق بودجه بندی واستانداردمی باشد.درپوشه ی دوم که هدیه ی خریدشماازسخت کوشان بوده و حاوی فایل های رایگان است ،100تست اجتماعی ششم باپاسخنامه  ونیز 1 آزمون اجتماعی وجوددارد.باخریداین محصول شما درحقیقت 2 ازمون اجتماعی و100تست باپاسخنامه دریافت خواهیدنمود.ضمنا لینک دانلود رایگان فایل «پی دی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / آوریل / 2018   بازدید : 1648   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
فعالیت های نوروز۹۷ -قصه خوانی وقصه گویی و…( سوم تاششم)
4800 تومان

فعالیت های نوروز۹۷ -قصه خوانی وقصه گویی و…( سوم تاششم)


فعالیت های نوروز دانش آموزان پایه های سوم تاششم دبستان دراین بسته گنجانده شده است.این بسته ی آموزشی  ویژه ی نوروز1397 می باشد این فایل در13صفجه وبصورت تمام رنگی می باشد که شامل قصه خوانی،قصه گویی وخاطره نویسی همراه بانقاشی ورنگ آمیزی است وبسیارجذاب ودقیقا مطابق بادستورالعمل جدید وزارت آموزش وپرورش می باشد.باتوجه به اینکه درنوروز97 دانش آموزان نبایدازپیک های بهاری سنوات قبل استفاده نمایندوهمکاران فرهنگی بایددانش آموزان راتشویق به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / مارس / 2018   بازدید : 2249   نویسنده : سید جواد تزرقی