no-img

فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » دانلود ها
پکیج ارزشیابی های آذر ماه پایه پنجم دبستان
6000 تومان

پکیج ارزشیابی های آذر ماه پایه پنجم دبستان


5 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایان آذرماه 95 دراین پوشه قرارداده شده است که کلیه ی این ارزشیابی ها دارای پاسخنامه های تشریحی نیزمی باشند.ارزیابی ها عبارتنداز:ریاضی،علوم،فارسی ،اجتماعی وهدیه های آسمان.خریدایم ارزشیابی ها بصورت جداگانه وتک تک جمعا ۶۵۰۰ تومانبرای شماهزینه دربرخواهدداشتاماچنانچه آنهارابصورت پکیج تهیه کنبد 30 % تخفیف خواهیدداشت . برای خریداین محصول می توانیدبه ادامه مطلب رفته ویاروی عبارتبالایهمین کادر(پکیج ارزشیابی های آذرماه پایه پنجم دبستان)کلیک کنید. ویژگی های آزمون های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2016   بازدید : 1802   نویسنده : سید جواد تزرقی
پکیج ارزشیابی های آذر ماه پایه چهارم دبستان
6000 تومان

پکیج ارزشیابی های آذر ماه پایه چهارم دبستان


شماهمه ی ارزشیابی های پایان آذرماه پایه ی چهارم دبستان رادراین پوشه دریافت خواهیدنمود.این بسته ی آموزشی حاوی5 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی استاندارد (ریاضی،علوم،فارسی ،اجتماعی وهدیه های آسمان) می باشد. که هریک ازاین ازمون هادرپوشه ای جداگانه قرارداردوکلیه ی آزمون ها دارای پاسخ نامه های تشریحی می باشند دقت داشته باشیدکه این محصول نیزمانندبقیه ی محصولات فروشگاه سخت کوشان دارای مجوزوشمارهثبت شده می باشدلذاازانتشاراین فایل هاجداخودداری فرمایید. بهای خریدتک تک این آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / دسامبر / 2016   بازدید : 1669   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پکیج ارزشیابی های اذرماه پایه سوم دبستان
5500 تومان

پکیج ارزشیابی های اذرماه پایه سوم دبستان


این بسته ی آموزشی حاوی ۴ فایل ارزشیابی( ریاضی،علوم،فارسی واجتماعی) آذرماه پایه سوم دبستان می باشدوپاسخنامه های تشریحی همه ی آزمون ها دراین پوشه موجوداست این محصول به نام فروشگاه سخت کوشان ثبت شده  ودارای شماره ویژه می باشدلذاازانتشاراین فایل هاجداخودداری فرمایید. بهای خریداین آزمون ها بصورت جداگانه وتکی جمعا۵۳۰۰تومان است که چنانچه بصورت پکیج وازاین فروشگاه تهیه گردد۲۵ % تخفیف خواهدداشت برای خرید روی عبارت بالای همین کادر(پکیج ارزشیابی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / دسامبر / 2016   بازدید : 1946   نویسنده : سید جواد تزرقی
پکیج ارزشیابی های آذر ماه پایه دوم دبستان
5500 تومان

پکیج ارزشیابی های آذر ماه پایه دوم دبستان


این بسته ی آموزشی حاوی 4  ارزشیابی( ریاضی،علوم،فارسی وهدیه های آسمان) آذرماه پایه دوم دبستان می باشد. پاسخنامه های تشریحی همه ی آزمون ها دراین پوشه موجودمی باشند. این محصول به نام فروشگاه سخت کوشان ثبت شده  ودارای شماره می باشدلذاازانتشاراین فایل هاجداخودداری فرمایید. بهای خریدتک تک این آزمون ها جمعا5300تومان است که چنانچه بصورت پکیج تهیه گردد25 % تخفیف خواهدداشت برای خرید روی عبارت تیتربالای همین کادر(پکیج ارزشیابی های آذرماه پایه دوم دبستان)کلیک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / دسامبر / 2016   بازدید : 1852   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون شماره ۵ سخت کوشان + کلیدحل سوالات + ۲ فایل رایگان دیگر
2000 تومان

تست آزمون شماره ۵ سخت کوشان + کلیدحل سوالات + ۲ فایل رایگان دیگر


آزمون ریاضی تکمیلی ششم در آذرماه بافرمت ورد وفرمت پی دی اف زمینه دار- این آزمون شامل20سوال تستی تک ستاره( تقریبا هم سطح فعالیت های کتاب درسی ) است وکلیدسوالات این آزمون نیزدراین پوشه موجودمی باشد. ضمنا  2 فایل دیگرنیزبه عنوان هدیه وبطوررایگان دراین پوشه قرارداده شده است .این فایل ها ی رایگان عبارتنداز : 1 - ارزشیابی ورودی پایه ششم که شامل 29 سوال ازهمه ی دورس است . 2- آزمون سنجش وتعین سطح که مخصوص [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 19 / دسامبر / 2016   بازدید : 1854   نویسنده : سید جواد تزرقی