no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها آزمون تستی ریاضی نیمسال اول – پایه چهارم – دی ماه


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » آزمون تستی ریاضی نیمسال اول – پایه چهارم – دی ماه
ZIP
آزمون ریاضی پایه چهارم دبستان_اسفندماه(۳۰آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی )
15000 تومان

آزمون ریاضی پایه چهارم دبستان_اسفندماه(۳۰آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی )


این محصول یک بسته ی آموزشی بسیارمفیدوکاریردی بوده که  حاوی 30 عدد آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی پایه چهارم دبستان بابودجه بندی اسفندماه می باشد که برخی ازفایل هاهم آزمون فصل6 ویافصول1الی5هستند وتعدادی ازآن ها دارای پاسخنامه تشریحی نیزمی باشند. این آزمون هابافرمت پی دی اف بوده وتوسط یکی ازکاربران سخت کوشان جمع آوری  وبه فروشگاه  ارسال گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / مارس / 2024   بازدید : 76   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فصل۷ریاضی ششم+ ۱۰ آزمون خردادماه یا…. رایگان
4000 تومان

آزمون فصل۷ریاضی ششم+ ۱۰ آزمون خردادماه یا…. رایگان


این محصول دارای 2 فولدرمی باشد. درپوشه ی اصلی آزمون فصل 7 ریاضی پایه ششم باهردوفرمت «ورد» و« پی دی اف» موجود است ودرپوشه ی دوم نیز 10 آزمون ریاضی ششم با بودجه بندی های فروردین یاخردادماه هستند.آزمون اصلی دارای 20 سوال استانداردمی باشد گه 4 سوال درست نادرست و4 سوال تستی و4سوال کامل کردنی  وبقیه فعالیت و حل مسئله های کاربردی است .سوالات این آزمون ازروایی ویژه ای برخوردابوده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / آوریل / 2018   بازدید : 2261   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فصل ۶ریاضی پایه ششم+۱۰ آزمون رایگان فروردین یاخرداد
4000 تومان

آزمون فصل ۶ریاضی پایه ششم+۱۰ آزمون رایگان فروردین یاخرداد


این محصول دارای 2 فولدرمی باشد. درپوشه ی اصلی آزمون فصل 6 ریاضی پایه ششم باهردوفرمت «ورد» و« پی دی اف» موجود است ودرپوشه ی دوم نیز 10 آزمون ریاضی ششم با بودجه بندی های فوروردین یاخردادماه هستند.آزمون اصلی دارای 20 سوال استانداردمی باشد گه 4 سوال درست نادرست و4 سوال تستی  و6 فعالیت ازنکات مهم کتاب وبقیه حل مسئله های کاربردی است . آزمون اصلی بدون نام دبستان ،آرم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / آوریل / 2018   بازدید : 2608   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه ششم – فصل ۵
3700 تومان

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه ششم – فصل ۵


آزمون فضل 5 ریاضی ششم دبستان باهردوفرمت ورد وپی دی اف دراین بسته ی آموزشی قرارگرفته است . سوالات این آزمون ازنکات کلیدی این فصل واکثرابصورت عملکردی بوده واین آزمون دارای انواع سوالات عینی ونیمه عینی می باشد. برای ارزشیابی دانش آموزان پس ازتدریس فصل 5 ریاضی ششم این ازمون توضیه میگردد. سوالات آزمون درحدمتوسط بوده وضریب دشواری آنهاازسطح کتاب درسی بالاتر نیست و برخی سوالات مفهومی هستند ودرکل این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2018   بازدید : 3260   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون ریاضی ششم نوبت اول(فصول۱تا۴)+کلید+۸آزمون نوبت اول
4000 تومان

تست آزمون ریاضی ششم نوبت اول(فصول۱تا۴)+کلید+۸آزمون نوبت اول


این محصول نیزدارای 2 پوشه می باشد که درمجموع این پوشه هادارای11 فایل ورد وپی دی اف می باشند.پوشه ی اصلی که شماخریداری می نماییدحاوی آزمون تستی ریاضی ششم درنوبت اول وبابودجه بندی دیماه است(تاپایان فصل 4) وپاسخنامه نیزدرهمین پوشه گنجانده شده است. آزمون بافرمت«ورد» بوده وآرم یاهیچ گونه تبلیغی روی آن درج نگردیده است .همانطورکه میدانیددارابودن فرمت ورد به شمااین امکان رامی دهدکه درصورت نیازبراحتی بتوانید برخی سوالات راتغییرداده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / ژانویه / 2018   بازدید : 1890   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
همه آزمون های نوبت اول پایه چهارم+۲۵ آزمون دیماه رایگان
11500 تومان

همه آزمون های نوبت اول پایه چهارم+۲۵ آزمون دیماه رایگان


خریداین بسته ی آموزشی رابه همه ی شماتوصیه می کنیم .32 آزمون مختلف ازهمه ی دروس (40 فایل ورد  وپی دی اف ).هرچه آزمون نوبت اول بابودجه بندی دی ماه پایه ی چهارم دبستان می خواهید دراین بسته موجوداست(32آزمون مختلف درقالب 40 فایل ورد وپی دی اف).پک کامل آزمون های دی ماه پایه ی چهارم دبستان جاوی 2 فولدر مهم می باشد که درمجموع این پوشه هادارای 40  فایل  ورد وپی دی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / ژانویه / 2018   بازدید : 4340   نویسنده : سید جواد تزرقی