no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها آزمون ریاضی پایه اول دردیماه


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » آزمون ریاضی پایه اول دردیماه
ZIP
آزمون ریاضی پایه اول دبستان_اسفندماه(۱۳آزمون ریاضی مختلف)
10000 تومان

آزمون ریاضی پایه اول دبستان_اسفندماه(۱۳آزمون ریاضی مختلف)


این بسته حاوی 13 آزمون مختلف ریاضی پایه اول دبستان بابودجه بندی اسفندماه می باشد. همه آزمون هابافرمت پی دی اف بوده که توسط یکی ازهمکاران جمع آوری شده وبه فروشگاه سخت کوشان ارسال گردیده است.شمامی توانیدباتوجه به سطح دانش آموزان خودیکی ازاین نمونه سوالات راانتخاب نموده وپس ازتکثیردراختیاردانش آموزان خودقراردهید.ویاگلچینی ازسوالات منتخب ازچند برگه راجدانموده ونمونه سوالی جدید طراحی نمایید. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / مارس / 2024   بازدید : 59   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه اول دبستان(۲۶ آزمون مختلف)-نوبت اول،دیماه
10000 تومان

آزمون ریاضی پایه اول دبستان(۲۶ آزمون مختلف)-نوبت اول،دیماه


این محصول حاوی 26 آزمون مختلف ریاضی پایه اول دبستان می باشدکه توسط همکاران جمع آوری شده وبرای سایت سخت کوشان ارسال شده است.این آزمون ها مربوط به مدارس مختلف سراسرکشورمی باشد وهمگی بافرمت"پی دی اف"هستند.ازدوستانی که دراین زمینه باماهمکاری نموده اندپیشاپیش تشکر مینماییم. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / ژانویه / 2024   بازدید : 171   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
۵ آزمون ریاضی پایه اول دبستان – دی ماه(نوبت اول)
4000 تومان

۵ آزمون ریاضی پایه اول دبستان – دی ماه(نوبت اول)


این محصول حاوی 5 آزمون مختلف ریاضی پایه اول دبستان دردیماه می باشد.این آزمون ها فقط بافرمت پی دی اف هستند وتوسط یکی ازهمکاران برای فروشگاه ارسال شده است وعوایدناشی ازفروش نیزمتعلق به دانش آموزان روستای محل تدریس همین همکارمی باشد.همه ی آزمون ها بدون نام دبستان یاطراح می باشند وهیچ تبلیغ یاآرمی روی آنهادرج نشده است .این فایل ها توسط تیم سخت کوشان طراجی نشده اند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / دسامبر / 2017   بازدید : 3644   نویسنده : سید جواد تزرقی