no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها آزمون های اول تاششم سخت کوشان


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » آزمون های اول تاششم سخت کوشان
ZIP
آزمون تستی فصل اول اجتماعی ششم باپاسخنامه + ۱۲ آزمون و….. ارزنده ی رایگان
2000 تومان

آزمون تستی فصل اول اجتماعی ششم باپاسخنامه + ۱۲ آزمون و….. ارزنده ی رایگان


درپوشه ی اصلی این بستهی آموزشی آزمون چهارجوابی  اجتماعی مهرماه پایه ششم بافرمت ورد قرارگرفته که پاسخنامه ی  آن نیزموجود میباشد.این آزمون از20 سوال چهارگزینه ای استاندارد در2صفحه تشکیل شده وبراحتی قابل ویرایش می باشد. البته مثل همیشه فرمت پی دی اف نیزتهیه شده تا برخی دوستان که مدیریت سایت ،وبلاگ،کانال تلگرام و... رابرعهده دارند بتوانندازاین فرمت استفاده نمایند. بجز پوشه ی اصلی یک پوشه ی دیگرنیزدراین بسته قرارداردکه دراین پوشه 12 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / اکتبر / 2017   بازدید : 1589   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم ششم مهرماه(دروس ۱ و۲ ) + ۷ فایل وآزمون مهم رایگان
2200 تومان

آزمون علوم ششم مهرماه(دروس ۱ و۲ ) + ۷ فایل وآزمون مهم رایگان


ارزشیابی علوم مهرماه پایه ششم باپاسخنامه ی تشریحی ونیز7 فایل و آزمون علوم مهرماه ششم دراین بسته ی آموزشی قراردارد.آزمون اصلی بافرمت وردبوده وتبلیغ یا نام دبستان ونام طراح روی آن درج نگردیده است وپاسخنامه ی آزمون نیزدرهمین پوشه قراردارد. البته مثل همیشه فرمت پی دی اف نیزتهیه شده تا برخی دوستان که مدیریت سایت ،وبلاگ،کانال تلگرام و... رابرعهده دارند بتوانندازاین فرمت استفاده نمایند. تنوع سوالات وطراحی انواع متفاوت آنهاوقابل فهم بودنشان ازویژگی های خاص [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / اکتبر / 2017   بازدید : 1470   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي علوم نیمسال دوم؛پایه چهارم(خرداد۹۶)سری اول،باپاسخنامه + ۴ آزمون خردادماه باپاسخنامه بطوررایگان
2300 تومان

ارزشيابي علوم نیمسال دوم؛پایه چهارم(خرداد۹۶)سری اول،باپاسخنامه + ۴ آزمون خردادماه باپاسخنامه بطوررایگان


این محصول درمجموع دارای 5 آزمون علوم نوبت دوم پایه ی چهارم دبستان می باشدکه همه ی این آزمون هادارای پاسخنامه ی تشریحی هستند.پوشه ی اصلی که شماآنراخریداری کرده اید1 فایل«ورد» و2 فایل پی دی اف می باشد.آزمون علوم خردادماه با 24 سوال عینی ونیمه عینی کاملااستانداردوکاربردی در2 صفحه ی پشت ورو وتوسط هیئت علمی سخت کوشان طراحی شده است.. این فایل فاقدآرم،تبلیغ یانام دبستان می باشد وچنانچه نیازی به ویرایش یاتغییرسوالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / مه / 2017   بازدید : 6144   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
همه آزمون های پنجم دبستان – فروردین ۹۶ باپاسخنامه های تشریحی + ۷ فایل رایگان
7000 تومان

همه آزمون های پنجم دبستان – فروردین ۹۶ باپاسخنامه های تشریحی + ۷ فایل رایگان


شماباخریداین محصول 21 فایل ورد وپی دی اف دیافت می نمایید که شرح جزئیات این فایل های ارزشمنددرادامه ی همین پست به اطلاع می رسد. پوشه ی اصلی این بسته ی آموزشی حاوی همه ی آزمون های کتبی پایه ی پنجم دبستان می باشدکه باتوجه به بودجه بندی فروردین ماه 1396 طراحی شده است.کلیه ی آزمون ها درقالب ورد بوده وفاقد آرم ،نام دبستان یاتبلیغ می باشند ونیزکلیه ی این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / آوریل / 2017   بازدید : 7619   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه ی سوم دبستان درفروردین ماه۹۶ باپاسخنامه + ۴ آزمون خردادماه رایگان
2200 تومان

آزمون ریاضی پایه ی سوم دبستان درفروردین ماه۹۶ باپاسخنامه + ۴ آزمون خردادماه رایگان


شماباخریداین محصول 7 آزمون دریافت خواهسدنمود. این بسته ی آموزشی حاوی 2 پوشه می باشد. درپوشه ی اصلی آزمون فروردین ماه ریاضی پایه سوم باهردوفرمت ورد وپی دی اف به همراه پاسخنامه ی تشریحی قراردارد. آزمون دارای 15 سوال تشریحی وکاربردی در3صفحه می باشد که نکات کلیدی ومهم رادربرمی گیرد.سوالات آزمون درعین ساده بودن بسیارمفهومی هستند وازروایی بالایی برخوردارند.درپوشه ی دوم که هدیه ی خریدشما می باشد نیز 4ازمون خردادماه ریاضی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / مارس / 2017   بازدید : 4406   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
همه ی آزمون های پایه ی دوم – فروردین ۹۶ باپاسخنامه + ۹ آزمون رایگان
5000 تومان

همه ی آزمون های پایه ی دوم – فروردین ۹۶ باپاسخنامه + ۹ آزمون رایگان


این بسته ی آموزشی دارای 2 پوشه ی مستقل وجمعا 17 فایل ورد و پی دی اف می باشد. پوشه ی اصلی حاوی 3 آزمون ریاضی - علوم و فارسی فروردین ماه پایه ی دوم دبستان است . این ازمون ها درقالب فرمت وردمی باشند که بدون آرم ونام دبستان وتبلیغ هستند. فرمت پی دی اف این آزمون ها هم درکنارفرمت های ورد آماده شده است تادوستانی که تصمیم دارندازانهادروبلاگ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / مارس / 2017   بازدید : 25746   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم پایه ی دوم ابتدایی فروردین ماه۹۶ باپاسخنامه + گام به گام علوم دوم رایگان
2000 تومان

آزمون علوم پایه ی دوم ابتدایی فروردین ماه۹۶ باپاسخنامه + گام به گام علوم دوم رایگان


آزمون علوم فروردین ماه پایه دوم بافرمت ورد وپی دی اف به همراه پاسخنامه ی تشریحی درپوشه ای قرارداده شده است . درپوشه ی دوم که به عنوان هدیه ی خریدبه شماتعلق می گیردگام به گام علوم دوم قراردارد. این فایل توسط یکی ازهمکاران پرتلاش تهیه شده است وبصورت درس به درس وتصویری کلیه ی سوالات دروس مختلف به همراه پاسخ های مربوطه دران درج گردیده است .فرمت آزمون علوم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / مارس / 2017   بازدید : 3084   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه اول – فروردین ماه + ۲ آزمون رایگان
2100 تومان

آزمون ریاضی پایه اول – فروردین ماه + ۲ آزمون رایگان


این محصول آزمون ریاضی پایه اول دبستان بافرمت وردوپی دی اف است.آزمون دارای 15 سوال ،فعالیت ومسئله کاربردی می باشدکه کلیه ی سوالات وتصاویررنگی بوده ودر4 صفحه تایپ شده اند. بودجه بندی مناسب فرورودین ما بوده وسوالات این آزمون جدید ودرفروردین 1396 طراحی شده اند.کادروقالب زیبا،رنگی وفانتزی این ازمون موجب می گرددکه دانش آموزان پایه اول باشوق بیشتری به سوالات پاسخ بدهند.برای پاسخگویی به سوالات فضای کافی درنظرگرفته شده وازنظرطراحی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / مارس / 2017   بازدید : 3957   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون جامع فارسی پایه سوم (تستی) باپاسخنامه + ۳ آزمون خردادماه رایگان
2000 تومان

آزمون جامع فارسی پایه سوم (تستی) باپاسخنامه + ۳ آزمون خردادماه رایگان


این محصول حاوی 6 عددفایل در2 پوشه ی مجزامی باشد. درپوشه ی اصلی این فایل آزمون جامع فارسی پایه سوم قرارداده شده است که بصورت چهارجوابی طراحی شده است وپاسخنامه ی ان نیزدرهمین پوشه موجودمی باشد.این آزمون بافرمت «ورد» وقابل ویرایش می باشدونام دبستان یاسایتی نیزدران نیست .فرمت پی دی اف این آزمون نیزبرای استفاده درسایت ها درهمین پوشه قرارداده شده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مارس / 2017   بازدید : 4700   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
سوالات علوم ششم ، درس به درس(رایگان)
0 تومان

سوالات علوم ششم ، درس به درس(رایگان)


دانلوداین محصول برای همه بازدیدکننده ها رایگان می باشد.این فایل حاوی کلیه ی سوالات کتاب علوم پایه ی ششم می باشدکه بصورت درس به درس ازهمدیگرمجزاشده اند.درحقیقت این فایل یک کتاب کارعلوم ششم می باشد. طراحی وجمع آموری سوالات این کتاب توسط همکارگرامی ومحترم جناب اقای سوقی انجام گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / مارس / 2017   بازدید : 4362   نویسنده : سید جواد تزرقی
PDF
سی(۳۰) مسئله پیشرفته ریاضی پنجم وششم-رایگان
0 تومان

سی(۳۰) مسئله پیشرفته ریاضی پنجم وششم-رایگان


آزمون 30 سوالی توسط یکی ازدانش آموزان سخت کوش انجام شده است.دانلوداین آزمون رایگان بوده وهمه ی بازدیدکننده های گرامی می توانندآن رادانلودوازسوالات آن استفاده کنند.سوالات این آزمون ازمطالب ومفاهیم ریاضی پنجم وششم است که سطخ سوالات ازسطح مطالب ریاضی پنجم بالاتر می باشد.این سوالات شبیه سازی شده ی سوالات ازمون های ورودی مدارس خاص می باشد. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / مارس / 2017   بازدید : 4838   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه دوم دبستان – بهمن ماه
2000 تومان

آزمون ریاضی پایه دوم دبستان – بهمن ماه


این بسته ی آموزشی حاوی آزمون بهمن ماه ریاضی پایه ی دوم می باشد.سوالات استانداردوبرخوردارازروایی مطابق بابودجه بندی کتب درسی ازویژگی های مهم این برگ آزمون می باشد.سوالات به نوعی طراحی شده اندکه درعین حالی که عملکردی هستندمفهومی نیزبوده ودرسطح مطالب کتاب می باشد.سوالات به گونه ای طراحی شده که برای دانش آموزان شهروروستامناسب است. برخی ویژگی های این آزمون : فرمت ورد وقابل ویرایش درصورت نیاز کادرفانتزی ورنگی ساختاراستاندارد سوالات کاربردی وعملکردی مطابق بابودجه بندی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 20 / فوریه / 2017   بازدید : 2654   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی اجتماعی ششم،بهمن ماه + پاسخنامه تشریحی
2000 تومان

ارزشیابی اجتماعی ششم،بهمن ماه + پاسخنامه تشریحی


این محصول حاوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایان بهمن ماهاجتماعی پایه ی ششم می باشد. این آزمون شامل 20 سوال متنوع عینی ونیمه می باشدودر2صفحه پشت وروتنظیم شده است .انواع سوالات درست نادرست،تستی،کامل کردنی ،کوتاه پاسخ وتشریحی دریان ازمون گنجانده شده است .باخریداین محصول نه تنها ازمونی باروایی بالادردسترس خواهیدداشت بلکه به دانش ظاموزان تحت پوشش سایت سخت کوشان نیزکمک خواهیدنمود. طراحی وتایپ این آزمون هزینه ای به مراتب بالاترازاین مبلغ خواهدداشت . برخی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2017   بازدید : 1880   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی فارسی ششم- بهمن ماه + پاسخنامه تشریحی
2000 تومان

ارزشیابی فارسی ششم- بهمن ماه + پاسخنامه تشریحی


این محصول حاوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایان بهمن ماه فارسی پایه ی ششم می باشد. این آزمون شامل 16 فعالیت وسوال متنوع می باشدودر2صفحه پشت وروتنظیم شده است .برخی فعالیت هاچندبخشی وچندقسمت هستند.سوالات باتوجه به بودجه بندی کتاب فارسی ششم طراحی گردیده وکلیه مفاهیم ومطالب مهم ازابتدای کتاب تاپایان بهمن ماه درآن گنجانده شده است.چنانچه تصمیم داریدیک ارزشیابی استانداردازدانش آموزان خودبعمل آوریدتوصیه می گردداین فایل راحتما تهیه کنید.باخریداین محصول نه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2017   بازدید : 1948   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
سوالات تستی درس سوم علوم ششم+تیزهوشان باپاسخنامه
2200 تومان

سوالات تستی درس سوم علوم ششم+تیزهوشان باپاسخنامه


این محصول ویژه ی دانش آموزان سخت کوشی است که تصمیم به شرکت درآزمون های تیزهوشان ونمونه دارندوبه همین علت بابهایی بسیارمناسب ارائه شده است.  سخت آزمون شماره 3 شامل 240 سوال چهارگزینه ای بسیارمهم وکلیدی ازدرس سوم علوم ششم (کارخانه کاغذسازی )می باشد که باساختاری مناسب وطراحی زیبادرفایلی نهاده شده است. سخت آزمون های سخت کوشان جدیدترین،کاربردی ترین وکلیدی ترین سوالات بوده وشمامی توانید بامطالعه ویادگیری این سوالات هرچه بهتروبیشترخودرابرای آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / فوریه / 2017   بازدید : 1999   نویسنده : سید جواد تزرقی