no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها آزمون های علمی سخت کوشان


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » آزمون های علمی سخت کوشان
ZIP
آزمون تستی فصل اول اجتماعی ششم باپاسخنامه + ۱۲ آزمون و….. ارزنده ی رایگان
2000 تومان

آزمون تستی فصل اول اجتماعی ششم باپاسخنامه + ۱۲ آزمون و….. ارزنده ی رایگان


درپوشه ی اصلی این بستهی آموزشی آزمون چهارجوابی  اجتماعی مهرماه پایه ششم بافرمت ورد قرارگرفته که پاسخنامه ی  آن نیزموجود میباشد.این آزمون از20 سوال چهارگزینه ای استاندارد در2صفحه تشکیل شده وبراحتی قابل ویرایش می باشد. البته مثل همیشه فرمت پی دی اف نیزتهیه شده تا برخی دوستان که مدیریت سایت ،وبلاگ،کانال تلگرام و... رابرعهده دارند بتوانندازاین فرمت استفاده نمایند. بجز پوشه ی اصلی یک پوشه ی دیگرنیزدراین بسته قرارداردکه دراین پوشه 12 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / اکتبر / 2017   بازدید : 1585   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پک ارزشیابی های پایه دوم- بهمن ماه+پاسخنامه های تشریحی + هدیه ارزشمندورایگا
5000 تومان

پک ارزشیابی های پایه دوم- بهمن ماه+پاسخنامه های تشریحی + هدیه ارزشمندورایگا


پک ارزشیابی های بهمن ماه پایه دوم حاوی 2 پوشه می باشد. پوشه ی اصلی دارای آزمون های ریاضی ، علوم ، فارسی (1) وفارسی تستی(2) است که همه ی آزمون هابافرمت  ورد ازائه شده اند.پاسخنامه های نیزدرهمین پوشه موجودمی باشد.سوالات استانداردومطابق بابودجه بندی کتب درسی بوده دوارای ساختاری واحدوکادروقالبی رنگی هستند.پوشه ی دوم حاوی فایل رایگانی است که به پاس خریدشماازفروشگاه سخت کوشان وحمایت تان ازدانش آموزان محروم ، [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 21 / فوریه / 2017   بازدید : 2349   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی علوم پایه سوم بهمن ماه+ پاسخنامه تشریحی + گام به گام رایگان
2000 تومان

ارزشیابی علوم پایه سوم بهمن ماه+ پاسخنامه تشریحی + گام به گام رایگان


این بسته ی آموزشی شامل 2 پوشه است . درپوشه ی اصلی ازمون علوم بهمن ماه پایه سوم دبستان که شامل 20سوال متنوع است رابه همراه پاسخنامه تشریحی ان دریافت می کنیدودرپوشه ی دوم که به عنوان هدیه ی خریدبه شماتعلق می گیرد 4 فایل پی دی اف قرارداردکه کلیه ی سوالات درس به درس علوم سوم همراه باپاسخ های مربوطه دران هاگنجانده شده است . برخی ویژگی های این محصول [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / فوریه / 2017   بازدید : 2337   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی هدیه های آسمان پایه چهارم،بهمن ماه+ پاسخنامه تشریحی + ۲فایل رایگان
2000 تومان

ارزشیابی هدیه های آسمان پایه چهارم،بهمن ماه+ پاسخنامه تشریحی + ۲فایل رایگان


ارزشیابی هدیه های آسمان پایه چهارم دبستان بهمن ماه  95در2صفحه ی پشت وروطراحی گردیده وداری 20 سوال عینی ونیمه عینی می باشد.فرمت این فایل ورد بوده وفرمت پی دی اف نیزضمیمه می باشد.پاسخنامه تشریحی آزمون نیزنوشته شده ودراختیارشماقرارمی گیرد. به پاس قدردانی ازاعتمادوهمکاری شما بجزمواردفوق 2 فایل آزمون خردادماه همراه باپاسخنامه نیزبصورت رایگان دراین بسته ی آموزشی گنجانده شده است. برخی ویزگی ها : 20سوال متنوع فرمت ورد + پی دی اف پاسخنامه کاملا تشریحی سوالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / فوریه / 2017   بازدید : 1816   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی ریاضی پایه چهارم،بهمن ماه+ پاسخنامه تشریحی + هدیه ای ارزشمند
2200 تومان

ارزشیابی ریاضی پایه چهارم،بهمن ماه+ پاسخنامه تشریحی + هدیه ای ارزشمند


این محصول حاوی 2 پوشه ی  ارزشمند جداگانه می باشد. درپوشه ی اول آزمون ریاضی بهمن ماه پایه چهارم بافرمت ورد قراردادرکه این ازمون استاندارددارای 25 سوال ،تمرین،مسئله و... می باشد که در4 صفحه کامل طراحی گردیده است. سوالات بسیارمفهومی وکلیدی هستندودرعین حال بسیارروان وقابل درک می باشند. فایل پی دی اف این آزمون نیزدرهمین پوشه موجوداست .پاسخنامه ی تشریحی کلیه ی سوالات نیزدرپوشه ی اول قراردارد. پوشه ی دوم که رایگان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 1896   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پکیج ارزشیابی های پایه ششم – بهمن ماه+پاسخنامه های تشریحی
5500 تومان

پکیج ارزشیابی های پایه ششم – بهمن ماه+پاسخنامه های تشریحی


همکارگرامی اگرتصمیم به برگزاری آزمونهای بهمن ماه پایه ی ششم رادارید ، دانش آموزعزیزاگزمی خواهیدخودرابرای ازمون های بهمن ماه آماده کنید ! تهیه ی این پکیج به شماتوصیه می گردد.قیمت بسیارمناسب وبهای اندک این محصول وازمون های استاندارد آن ازمزیت های چشمگیرآن می باشد. کلیه ی سوالات توسط هیئت علمی سایت سخت کوشان که ازمدرسین،مولفین وسرگروه های آموزشی تشکیل شده است ، طراحی گردیده وپاسخنامه ی های تشریحی کلیه ی آزمون ها [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / فوریه / 2017   بازدید : 5717   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی هدیه های آسمان ششم،بهمن ماه+ پاسخنامه تشریحی
2000 تومان

ارزشیابی هدیه های آسمان ششم،بهمن ماه+ پاسخنامه تشریحی


ارزشیابی هدیه های اسمان بهمن ماه پایه ی ششم شامل 20 سوال متنوع می باشدکه در2صفحه ی پشت وروتهیه شده است . طراحی استانداردباساختاری مناسب وسوالاتی باروایی بالاازویژگی هایاین ازمون می باشد.سوالات درسطح متوسط ومعادل بامطالب کتاب درسی می باشند. برخی ویژگی ها : 20 سوالل عینی ونمیه عینی شامل: 4سوال درست نادرست 4سوال چهارگزینه ای 4سوال کامل کردنی 4سوال کوتاه پاسخ 4سوال تشریحی ومفهومی فرمت ورد + پی دی اف مطابق بابودجه بندی کتاب درسی طراح : هیئت علمی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2017   بازدید : 2041   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی فارسی ششم- بهمن ماه + پاسخنامه تشریحی
2000 تومان

ارزشیابی فارسی ششم- بهمن ماه + پاسخنامه تشریحی


این محصول حاوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی پایان بهمن ماه فارسی پایه ی ششم می باشد. این آزمون شامل 16 فعالیت وسوال متنوع می باشدودر2صفحه پشت وروتنظیم شده است .برخی فعالیت هاچندبخشی وچندقسمت هستند.سوالات باتوجه به بودجه بندی کتاب فارسی ششم طراحی گردیده وکلیه مفاهیم ومطالب مهم ازابتدای کتاب تاپایان بهمن ماه درآن گنجانده شده است.چنانچه تصمیم داریدیک ارزشیابی استانداردازدانش آموزان خودبعمل آوریدتوصیه می گردداین فایل راحتما تهیه کنید.باخریداین محصول نه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2017   بازدید : 1935   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
سوالات تستی درس سوم علوم ششم+تیزهوشان باپاسخنامه
2200 تومان

سوالات تستی درس سوم علوم ششم+تیزهوشان باپاسخنامه


این محصول ویژه ی دانش آموزان سخت کوشی است که تصمیم به شرکت درآزمون های تیزهوشان ونمونه دارندوبه همین علت بابهایی بسیارمناسب ارائه شده است.  سخت آزمون شماره 3 شامل 240 سوال چهارگزینه ای بسیارمهم وکلیدی ازدرس سوم علوم ششم (کارخانه کاغذسازی )می باشد که باساختاری مناسب وطراحی زیبادرفایلی نهاده شده است. سخت آزمون های سخت کوشان جدیدترین،کاربردی ترین وکلیدی ترین سوالات بوده وشمامی توانید بامطالعه ویادگیری این سوالات هرچه بهتروبیشترخودرابرای آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / فوریه / 2017   بازدید : 1992   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون ریاضی سخت کوشان پایه اول دبستان – بهمن ماه
2000 تومان

تست آزمون ریاضی سخت کوشان پایه اول دبستان – بهمن ماه


آزمون تستی ( 33 گزینه ای ) ریاضی پایه ی اول دربهمن ماه بافرمت ورد دراین پوشه قرارداده شده است.کلیدحل سوالات نیزبه شماارائه می گردد. باتوجه به 3گزینه ای بودن این آزمونبه نحومطلوبی می توانید مهندسی اموزشی ازآموزش های خودداشته باشیدوبخوبی پی به میزان دانستنی های دانش آموزان خود ببرید. این آزمون طراحی زیبایی داشته وبصورت رنگی ارائه گردیده است . سوالات استانداردودارای روایی ونیز بهای اندک این آزمون ازمزیت های این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / فوریه / 2017   بازدید : 5807   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون تستی ریاضی دوم تافصل ۴
2200 تومان

آزمون تستی ریاضی دوم تافصل ۴


این محصول شامل 2 پوشه مجزامی باشد. پ.شه ی اول حاوی آزمون تستی ریاضی پایه دوم دبستان بافرمت ورد ونیزفرمت پی دی اف است که کلیدجل سوالات نیز به همراه این 2فایل درپوشه موجوداست . پوشه ی دوم حاوی 7 آزمون ریاضی پایه دوم است که بودجه بندی این آزمون هانیزتااول بهمن ماه می باشد.این پوشه به عنوان هدیه ی خریدشماازفروشگاه سخت کوشان درنظرگرفته شده وبطوررایگان دراین محصول قرارداده شده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / ژانویه / 2017   بازدید : 2683   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون تستی ریاضی سوم تافصل ۴+پاسخنامه وهدیه ی خرید
2200 تومان

آزمون تستی ریاضی سوم تافصل ۴+پاسخنامه وهدیه ی خرید


این محصول آزمون تستی ریاضی پایه سوم ازفسل 1 تافصل 4 راشامل می گردد که درفرمت «ورد»ونیز«پی دی اف » ارائه کردیده است . کلیدحل سوالات نیزدرهمین پوشه موجوداست . به جزآزمون فوف وپاسخنامه ی ان یک پوشه حاوی 3 آزمون نوبت اول ریاضی پایه سوم نیزدرپوشه ی ای دراختیارشماقرارمیگیردو فایل های این پوشه رایگان بوده وفقط به عنوان هدیه به شماتقدیم خواهدشد. برخی ویژگی های این محصول : سوالات تستی استانداردتافصل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / ژانویه / 2017   بازدید : 3561   نویسنده : سید جواد تزرقی
پکیج آمون های نوبت اول پایه های اول تاششم باپاسخنامه
21000 تومان

پکیج آمون های نوبت اول پایه های اول تاششم باپاسخنامه


این بسته ی آموزشی حاوی  38 فایل آموزشی می باشد. 23 فایل آزمون های مختلف ازهمه دروس پایه های دوم تاششم دبستان بوده و15فایل دیگرنیزپاسخنامه های تشریحی همین آزمون هامی باشند. کلیه ی آزمون ها بافرمت«ورد» می باشندکه درصورت نیازبراحتی قابل ویرایش باشند. سوالات درسطح استاندادری طراحی گردیده ودقیقا مطابق بابودجه بندی کتب درسی پایه های مختلف می باشند. برخی ویژگی های این آزمون ومشخصات فایل های این پوشه : 23 آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / ژانویه / 2017   بازدید : 2002   نویسنده : سید جواد تزرقی
تست آزمون ریاضی ششم نوبت اول (فصول ۱ تا ۴ ) – باکلید
1900 تومان

تست آزمون ریاضی ششم نوبت اول (فصول ۱ تا ۴ ) – باکلید


این پوشه حاوی فایل های ورد وپی دی اف ونیزکلسد حل سوالات آزمون نوبت اول ریاشی پایه ی ششم است که بصورت چهارگزینه ای می باشد. سوالات استانداردومطابق بابودجه بندی کتاب درسی بوده وسوالات مفهومی وکاربردی می باشند.بابرگزاری هرچه بیشترآزمون های تستی دانش آموزان هرچه بیشترباآزمون های ورودی مدارس خاص آشناشده ودرنحوه ی پاسخگویی به اینگونه سوالات ومدیریت وقت مهارت بیشتری کسب می نمایند. برخی ویژگی های این محصول : فرمت ورد وقایل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 24 / ژانویه / 2017   بازدید : 1913   نویسنده : سید جواد تزرقی
پکیج آزمون های نوبت اول پایه دوم + ۱۳فایل آزمون بصورت رایگان
5500 تومان

پکیج آزمون های نوبت اول پایه دوم + ۱۳فایل آزمون بصورت رایگان


شماباخریداین بسته ی آموزشی 17 فایل مختلف آزمون های نوبت اول ، دیماه و..... رابافرمت های وردوپی دی اف دریافت میکنید. باتوجه به کثرت فایل ها حجم این بسته تاحدودی زیادمی باشد.وبایدهنگام دانلودشکیباباشید برای سهولت دردانلود این پوشه کم حجم وزیپ شده است.دراین بسته ی آموزشی  4 فایل بافرمت ورد قرارگرفته ودرپوشه ی رایگان نیز13فایل دیگرازآزمون های دی ماه و...... موجودمی باشد.تنوع فایل ها وازمون ها به شمااین انکان رامی دهد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / ژانویه / 2017   بازدید : 1781   نویسنده : سید جواد تزرقی