no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها آزمون های نوبت اول پایه پنجم


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » آزمون های نوبت اول پایه پنجم
ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه+پاسخنامه تشریحی
3800 تومان

ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه+پاسخنامه تشریحی


دراین پوشه شما ارزشیابی فارسی نوبت اول پایه ی پنجم درقالب «ورد» رادریافت می کنید.این آزمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که دراین پوشه موجودمی باشدوویژه ی سایت ها می باشد.این آزمون شامل سوالات, فعالیت ها ومسئله های متنوع  می باشدکه توسط سخت کوشان طراحی گردیده است .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان می باشدراانجام دهند. سطح سوالات متوسط بوده ومناسب برای دانش آموزان کلیه ی مدارس می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / ژانویه / 2017   بازدید : 1836   نویسنده : سید جواد تزرقی