no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها تست های پنجم


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » تست های پنجم
ZIP
۱۹ پیک آدینه پایه ی پنجم دبستان برای فعالیت های آخرهفته
0 تومان

۱۹ پیک آدینه پایه ی پنجم دبستان برای فعالیت های آخرهفته


این بسته ی آموزشی حاوی 19 پیک آدینه وفعالیت های آخرهفته پایه ی پنجم دبستان می باشد. این محصول بطوررایگان دراختیارشماقرارمی گیرد وباداشتن این پیک ها می توانید برای پایان هرهفته تکالیف وفعالیت های خوبی به دانش آموزان خودارائه بدهید.این پیک ها توسط همکاران پیش دبستانی ودبستان دخترانه کوشش طراحی گردیده ودراختیارشماقرارمی گیرد.بدینوسیله اززحمات این همکاران قدردانی وتشکرمیگردد. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / دسامبر / 2017   بازدید : 19715   نویسنده : سید جواد تزرقی