no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها تیزهوشان


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » تیزهوشان
ZIP
سخت آزمون شماره ۱ پنجمی هاباپاسخنامه (فرمولها ،تست ها و….. مبحث عددنویسی)
2200 تومان

سخت آزمون شماره ۱ پنجمی هاباپاسخنامه (فرمولها ،تست ها و….. مبحث عددنویسی)


این محصول حاوی سخت آزمون یافایل های طلایی شماره یک سخت کوشان می باشد. سخت آزمون شماره یک پنمی ها دارای 3فایل ورد وپی دی اف است .سوالات سه ستاره ی این آزمون ویژه ی دانش آموزان سخت کوش وتیزهوش می باشد ودررابطه بامبحث عددنویسی است . پاسخنامه ی تشریحی به همراه توضیح مطالب کلیدی وفرمول های مهم این مبحث نیز دراین پوشه نهاده شده است .آزمون اصلی بافرمت وردبوده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / نوامبر / 2017   بازدید : 1546   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي ریاضی نیمسال دوم پایه دوم (خرداد۹۶ ) + ۳ آزمون ریاضی نوبت دوم و….
2200 تومان

ارزشيابي ریاضی نیمسال دوم پایه دوم (خرداد۹۶ ) + ۳ آزمون ریاضی نوبت دوم و….


این بسته ی آموزشی حاوی 4 آزمون ریاضی می باشد.فایل اصلی حاوی آزمون ریاضی نوبت دوم پایه ی دوم دبستان بافرمت«ورد» بوده وبه همین دلیل درصورت نیازقابل ویرایش می باشد.این آزمون فاقدآرم یاتبلیغ می باشد،فرمت«پی دی اف» آرم دارنیزبه آن اضافه شده تادرصورت نیازاستفاده گردد.سوالات کاربردی واستانداردبوده وتوسط مدرس ریاضی  طراحی شده اند. این آزمون دارای 16 سوال ومسئله می باشدکه در دوصفحه طراحی شده اند. سوالات برخوردارازروایی وکاربردی ونیزطراحی استاندارد ورسمی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 25 / آوریل / 2017   بازدید : 18462   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۵(اندازه گیری)باپاسخنامه+دانلودرایگان همین آزمون
2000 تومان

تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۵(اندازه گیری)باپاسخنامه+دانلودرایگان همین آزمون


تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم حاوی 26 سوال چهارگزینه ای استانداردازمطالب کلیدی فصل 5 ریاضی(اندازه گیری ) می باشد.این ازمون بافرمت«ورد» وبدون تبلیغ،آرم و.... بوده وفرمت پی دی اف آرم دارنیزبه آن اضافه شده است.کلیدپاسخگویی به سوالات نیزبه همراه این آزمون دراختیارشماقرارخواهدگرفت .برگزاری ازمون های تستی علی الخصوص درایام بعدازنوروزبه این جهت مهم می باشدکه علاوه براینکه نوعی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی محسوب می گرددبلکه دانش اموزان هرچه بیشترباازمونهای تستی ونیزمدیریت زمان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2017   بازدید : 1950   نویسنده : سید جواد تزرقی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فصل ۶ ریاضی ششم + دانلودرایگان همین آزمون
1700 تومان

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فصل ۶ ریاضی ششم + دانلودرایگان همین آزمون


این بسته ی آموزشی حاوی ارزشیابی (آزمون) پایان فصل 6 ریاضی ششم بافرمت«ورد» می باشد.آزمون های فصل به فصل به شمااین امکان رامی دهدکه پس ازتدریس هرفصل ازکتاب درسی ،نتیجه ی عملکردخودودانش آموزان خودرامحک بزنید. پرواضح است که سوالات اینگونه ارزشیابی ها بایدروایی داشته باشندیعنی به نحوی طراحی شده باشندکه شمابتوانیدباتکیه برنتیجه ی آن درموردخودودانش آموزانتان قضاوت کنید.دراین گونه آزمون ها حتی الامکان بایدازسوالات متنوع عینی ونیمه عینی استفاده نمودبطوریکه دانش آموزان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2017   بازدید : 1921   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
همه آزمون های ششم دبستان – فروردین ۹۶(سری اول) + ۵ فایل رایگان
7500 تومان

همه آزمون های ششم دبستان – فروردین ۹۶(سری اول) + ۵ فایل رایگان


19 فایل بافرمت های« ورد و پی دی اف» دراین بسته ی آموزشی قرارگرفته اند. درفولدراصلی 6 پوشه قراردارد که درهریک ازاین پوشه ها به تفکیک آزمون های : ریاضی - علوم - املا - اجتماعی - هدیه های آسمان وفارسی پایه ی ششم با بودجه بندی فروردین ماه قراردگرفته اند. همه ی آزمون ها بافرمت «ورد» وبدون آرم،تبلیغ ونام دبستان بوده ودرهریک ازپوشه ها فرمت «پی دی اف» هرآزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آوریل / 2017   بازدید : 5696   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه ی ششم دبستان -فروردین ماه۹۶ (سری اول) + همه ی نکات ریاضی ششم و۲ تست آزمون
2000 تومان

آزمون ریاضی پایه ی ششم دبستان -فروردین ماه۹۶ (سری اول) + همه ی نکات ریاضی ششم و۲ تست آزمون


آزمون ریاضی پایه ی ششم فروردین 96 باساختاری کاملا استانداردوسوالاتی متنوع طراحی گردیده است.این آزمون توسط مدرس ریاضی ششم وسرگروه آموزشی طراحی شده است.سوالات این آزمون ازروایی خاصی برخورداربوده وبخوبی دانش آموزان راارزشیابی خواهدنمود.بااینکه نتیجه ی  ارزشیابی بایدتوصیفی باشد بااین وجودبارم بندی نیزانجام گردیده است تادرصورت نیازهمکاران محترم بتوانندمعادل سازی نمایند.آزمون دارای 22 سوال کاربردی در 2 صفحه باکادری مناسب تهیه شده است. این آزمون بافرمت«ورد» ارائه شده وفرمت پی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آوریل / 2017   بازدید : 1990   نویسنده : سید جواد تزرقی