no-img
فروشگاه سخت کوشان

مطالب مربوط به پایه پنجم


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » مطالب مربوط به پایه پنجم
۱۰۰ سوال چهارگزینه ای علوم پنجم باکلیدوپاسخنامه
0 تومان

۱۰۰ سوال چهارگزینه ای علوم پنجم باکلیدوپاسخنامه


دزاین فایل 7 صفحه ای 100 پرسش چهارگزینه ای(تستی) ازکل کتاب علوم پایه ی پنجم دبستان طراحی گردیده است.فرمت این فایل پی دی اف بوده وپاسخنامه ی سوالات نیزدرهمین فایل آمده است .دانلوداین فایل برای همه دوستان رایگان می باشد. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / آوریل / 2017   بازدید : 1431   نویسنده : سید جواد تزرقی
نوروزآزمون سخت کوشان پایه پنجم – پیک بهاری ۹۶
0 تومان

نوروزآزمون سخت کوشان پایه پنجم – پیک بهاری ۹۶


این مصحصول پیک بهاری پایه ی پنجم دبستان است . نوروزآزمون سخت کوشان در26صفحه ی رنگی تنظیم شده وآزمون های مهرماه تااسفندماه راشامل می گردد.آزمون ها طبقه بندی شده ودردوگروه سه ماهه ی اول ونیز مهرتااسفندهستند. آزمون های ریاضی علوم اجتماعی فارسی وهدیه های اسمان درسه ماهه ی اول وسپس همین آزمون ها درشش ماه ی اول سال تحصیلی . به عبارتی 9 آزمون باسوالات متنوع روز به روز درپیک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / فوریه / 2017   بازدید : 1760   نویسنده : سید جواد تزرقی
آزمون تستی ریاضی پنجم نوبت اول+۲آزمون تستی ریاضی رایگان با۶۰سوال
0 تومان

آزمون تستی ریاضی پنجم نوبت اول+۲آزمون تستی ریاضی رایگان با۶۰سوال


این پوشه حاوی آزمون تستی ریاضی پنجم درتوبت اول بوده که کلیدحل سوالات نیزبه همراه آن می باشد. ضمنا یک پوشه نیزبصورت رایگان وبه عنوان هدیه ی خریددراختیارشماقرارمی گیردکه این پوشه حاوی 2 آزمون تستی ریاضی پنجم بوده که جمعا شامل 60 سوال چهارجوابی ازریاضی پنجم است. سوالات آزمون نوبت اول درسطح کتاب ومطابق بابودجه بندی رسمی آموزش وپرورش می باشد. برخی ویژگی های این محصول  فرمت ورد بدون زمینه وتبلیغات پاسخنامه حل سوالات سوالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / ژانویه / 2017   بازدید : 1641   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پکیج آمون های نوبت اول پایه های اول تاششم باپاسخنامه
0 تومان

پکیج آمون های نوبت اول پایه های اول تاششم باپاسخنامه


این بسته ی آموزشی حاوی  38 فایل آموزشی می باشد. 23 فایل آزمون های مختلف ازهمه دروس پایه های دوم تاششم دبستان بوده و15فایل دیگرنیزپاسخنامه های تشریحی همین آزمون هامی باشند. کلیه ی آزمون ها بافرمت«ورد» می باشندکه درصورت نیازبراحتی قابل ویرایش باشند. سوالات درسطح استاندادری طراحی گردیده ودقیقا مطابق بابودجه بندی کتب درسی پایه های مختلف می باشند. برخی ویژگی های این آزمون ومشخصات فایل های این پوشه : 23 آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / ژانویه / 2017   بازدید : 1857   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي هدیه نیمسال اول – پایه پنجم -ی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشيابي هدیه نیمسال اول – پایه پنجم -ی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


این بسته ی آموزشی حاوی 3 فایل می باشد(ارزشیابی نوبت اول هدیه های آسمان پایه پنجم بادوفرمت وردوپی دی اف ونیزپاسخنامه تشریحی این آزمون ) ارزشیابی هدیه های آسمان نوبت اول پایه ی پنجم درقالب «ورد»طراحی گردیده وشامل 20 سوال متنوع اعم ازعینی ونیمه عینی می باشدکه باطراحی زیباواستاندارد دردوصفحه پشت وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری ازمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.سوالات این آزمون توسط هیئت علمی سخت کوشان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / ژانویه / 2017   بازدید : 1228   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي علوم نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشيابي علوم نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


شماباخریداین محصول ارزشیابی علوم نوبت اول پایه ی پنجم درقالب «ورد»رادریافت می کنیداین آزمون شامل 20 سوال متنوع اعم ازعینی ونیمه عینی می باشدکه باطراحی زیباواستاندارددردوصفحه پست وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری ازمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.سوالات این آزمون توسط هیئت علمی سخت کوشان طراحی گردیده وباتوجه به بودجه بندی کتب درسی بوده ومفهومی ترین وکلیدی ترین سوالات فصول دی ماه کتاب درنظرگرفته شده است.این آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / ژانویه / 2017   بازدید : 1414   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه پنجم – ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه پنجم – ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


دراین پوشه شما ارزشیابی فارسی نوبت اول پایه ی پنجم درقالب «ورد» رادریافت می کنید.این آزمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که دراین پوشه موجودمی باشدوویژه ی سایت ها می باشد.این آزمون شامل سوالات, فعالیت ها ومسئله های متنوع  می باشدکه توسط سخت کوشان طراحی گردیده است .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان می باشدراانجام دهند. سطح سوالات متوسط بوده ومناسب برای دانش آموزان کلیه ی مدارس می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / ژانویه / 2017   بازدید : 1156   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


این محصول  ارزشیابی ریاضی نوبت اول پایه ی پنجم درقالب «ورد»دمی باشد.این ازمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که دراین پوشه موجودمی باشدوویژه ی سایت ها می باشد.این آزمون شامل سوالات, فعالیت ها ومسئله های متنوع  می باشدکه توسط سخت کوشان طراحی گردیده است .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان می باشدراانجام دهند. سطح سوالات متوسط بوده ومناسب برای دانش آموزان کلیه ی مدارس می باشد. برخی ویژکی های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / ژانویه / 2017   بازدید : 1646   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي احتماعی نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشيابي احتماعی نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


دراین پوشه ارزشیابی اجتماعی نوبت اول پایه ی پنجمرادرقالب «ورد»دریافت خواهیدنمود.این ازمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که دراین پوشه موجودمی باشدوویژه ی سایت ها می باشد.این آزمون شامل سوالات متنوع  می باشد(سوالات درست نادرست،چهارگزینه ای،کامل کردنی،کوتاه پاسخ وتشریحی) .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان می باشدراانجام دهند. سطح سوالات متوسط بوده ومناسب برای دانش آموزان کلیه ی مدارس می باشد.   برخی ویژکی های این محصول :  سوالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / ژانویه / 2017   بازدید : 1330   نویسنده : سید جواد تزرقی