no-img
فروشگاه سخت کوشان

ارزشيابي بنویسیم نیمسال اول(دی ماه) – پایه ششم دبستان


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

ارزشيابي بنویسیم نیمسال اول(دی ماه) – پایه ششم دبستان
zip
ژانویه 4, 2017
3800 تومان
2 فروش
3800 تومان – خرید

ارزشيابي بنویسیم نیمسال اول(دی ماه) – پایه ششم دبستان


دراین پوشه ارزشیابی فارسی نوبت اول پایه ی ششم رادرقالب «ورد»دریافت خواهیدنمود.این ازمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که دراین پوشه موجودمی باشدوویژه ی سایت ها می باشد.این آزمون شامل سوالات متنوع  می باشد .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان می باشدراانجام دهند. سطح سوالات متوسط بوده ومناسب برای دانش آموزان کلیه ی مدارس می باشد.

قابل توجه همکاران گرامی : ارزشیابی ها بایدتوصیفی باشند،لیکن جهت معادل سازی احتمالی، بارم هرسوال نیزمشخص شده است .

شمامی توانید قبل ازتکثیرسوالات بارم راحذف کنید.

برخی ویژکی های این محصول :

 سوالات متنوع ، استانداردوکلیدی

فرمت «ورد» وقابل ویرایش

تهیه شده در۱برگ

 

3800 تومان – خریددرباره نویسنده

سید جواد تزرقی 440 نوشته در فروشگاه سخت کوشان دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.