no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها آزمون تستی ریاضی ششم فروردین 96


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » آزمون تستی ریاضی ششم فروردین 96
ZIP
آزمون ریاضی ششم-نوبت دوم(۱۰۳آزمون مختلف ریاضی خردادماه)
25000 تومان

آزمون ریاضی ششم-نوبت دوم(۱۰۳آزمون مختلف ریاضی خردادماه)


این محصول حاوی 103 آزمون مختلف ریاضی ششم خردادماه بوده که درسال های قبل بصورت هماهنگ درشهرهای مختلف کشور طراحی شده اند.شماباتهیه ی این محصول مجموعه ای کامل ازانواع سوالات عینی ونیمه عینی ریاضی دراختیارخواهیدداشت وهمچنین با سوالات پرتکرارهم آشناخواهیدشد.ضمناتعدادزیادی ازاین آزمون هادارای پاسخنامه تشریحی نیز می باشند. این محصول توسط یکی ازکاربران تهیه گردیده ودرفروشگاه قرارداده شده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 23 / آوریل / 2024   بازدید : 314   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه ششم نوبت اول(دی ماه)باپاسخنامه+۷ آزمون رایگان
4000 تومان

آزمون ریاضی پایه ششم نوبت اول(دی ماه)باپاسخنامه+۷ آزمون رایگان


این محصول نیزدارای 2 پوشه می باشد که درمجموع این پوشه هادارای10 فایل ورد وپی دی اف می باشند.پوشه ی اصلی که شماخریداری می نماییدحاوی آزمون  ریاضی ششم درنوبت اول وبابودجه بندی دیماه است(تاپایان فصل 4) وپاسخنامه تشریحی نیزدرهمین پوشه گنجانده شده است. آزمون بافرمت«ورد» ونیز «پی دی اف» بوده وآرم یاهیچ گونه تبلیغی روی فرمت«ورد» آن درج نگردیده است .همانطورکه میدانیددارابودن فرمت ورد به شمااین امکان رامی دهدکه درصورت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / دسامبر / 2018   بازدید : 3336   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فصل۷ریاضی ششم+ ۱۰ آزمون خردادماه یا…. رایگان
4000 تومان

آزمون فصل۷ریاضی ششم+ ۱۰ آزمون خردادماه یا…. رایگان


این محصول دارای 2 فولدرمی باشد. درپوشه ی اصلی آزمون فصل 7 ریاضی پایه ششم باهردوفرمت «ورد» و« پی دی اف» موجود است ودرپوشه ی دوم نیز 10 آزمون ریاضی ششم با بودجه بندی های فروردین یاخردادماه هستند.آزمون اصلی دارای 20 سوال استانداردمی باشد گه 4 سوال درست نادرست و4 سوال تستی و4سوال کامل کردنی  وبقیه فعالیت و حل مسئله های کاربردی است .سوالات این آزمون ازروایی ویژه ای برخوردابوده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / آوریل / 2018   بازدید : 2351   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۶باپاسخنامه+۱۰آزمون رایگان
4000 تومان

تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۶باپاسخنامه+۱۰آزمون رایگان


تست آزمون تکمیلی فصل 6 ریاضی پایه ششم دارای 20 سوال چهارگزینه ای مفهومی می باشد.ضریب دشواری این سوالات ازسطح کتاب درسی تاجدودی بالاتربوده وویژه ی دانش آموزان سخت کوش می باشد .کلیدپاسخگویی به سوالات نیز دارد.این آزمون باهر2فرمت ورد وپی دی اف تهیه ودراختیارشماقرارمی گیرد .ضمنا به همراه این آزمون شما 10زمون مختلف ریاضی ششم نیزدریافت خواهید نمود که بطوررایگان برای شماجمع آوری گردیده است .جزئیات فایل های رایگان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / آوریل / 2018   بازدید : 2184   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فصل ۶ریاضی پایه ششم+۱۰ آزمون رایگان فروردین یاخرداد
4000 تومان

آزمون فصل ۶ریاضی پایه ششم+۱۰ آزمون رایگان فروردین یاخرداد


این محصول دارای 2 فولدرمی باشد. درپوشه ی اصلی آزمون فصل 6 ریاضی پایه ششم باهردوفرمت «ورد» و« پی دی اف» موجود است ودرپوشه ی دوم نیز 10 آزمون ریاضی ششم با بودجه بندی های فوروردین یاخردادماه هستند.آزمون اصلی دارای 20 سوال استانداردمی باشد گه 4 سوال درست نادرست و4 سوال تستی  و6 فعالیت ازنکات مهم کتاب وبقیه حل مسئله های کاربردی است . آزمون اصلی بدون نام دبستان ،آرم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / آوریل / 2018   بازدید : 2701   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه ششم(فروردین ماه)+۱۰ آزمون رایگان فروردین یاخرداد
4000 تومان

آزمون ریاضی پایه ششم(فروردین ماه)+۱۰ آزمون رایگان فروردین یاخرداد


آزمون ریاضی پایه ی ششم فروردین ماه باساختاری کاملا استانداردوسوالاتی متنوع طراحی گردیده است.این آزمون توسط مدرس ریاضی ششم وسرگروه آموزشی طراحی شده است.سوالات این آزمون ازروایی خاصی برخورداربوده وبخوبی دانش آموزان راارزشیابی خواهدنمود.بااینکه نتیجه ی  ارزشیابی بایدتوصیفی باشد بااین وجودبارم بندی نیزانجام گردیده است تادرصورت نیازهمکاران محترم بتوانندمعادل سازی نمایند.آزمون دارای ۲۲ سوال کاربردی در ۲ صفحه باکادری مناسب تهیه شده است. این آزمون بافرمت«ورد» ارائه شده وفرمت پی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آوریل / 2018   بازدید : 2690   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم – فصل ۵ به همراه پاسخنامه
4000 تومان

تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم – فصل ۵ به همراه پاسخنامه


این محصولتست آزمون تکمیلی ریاضی ششم فصل 5 به همراه پاسخنامه می باشدکه  باهردوفرمت ورد وپی دی اف بوده وکلید حل سوالات نیزبه همراه دارد.این آزمون دارای 25 سوال کلیدی ومفهومی ازفصل 5 ریاضی ششم بوده وتکمیل کننده ارزشیابی ریاضی بهمن ماه می باشد.برخی سوالات آزمون تاحدودی ضریب دشواری بالاتری ازسطح کتاب درسی دارندوبسیارکلیدی هستند.  ضمنا فایل پی دی اف این ازمون بصورت رایگان نیزدرهمین پست قابل دانلودمی باشد. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2018   بازدید : 2486   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه ششم – فصل ۵
3700 تومان

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ریاضی پایه ششم – فصل ۵


آزمون فضل 5 ریاضی ششم دبستان باهردوفرمت ورد وپی دی اف دراین بسته ی آموزشی قرارگرفته است . سوالات این آزمون ازنکات کلیدی این فصل واکثرابصورت عملکردی بوده واین آزمون دارای انواع سوالات عینی ونیمه عینی می باشد. برای ارزشیابی دانش آموزان پس ازتدریس فصل 5 ریاضی ششم این ازمون توضیه میگردد. سوالات آزمون درحدمتوسط بوده وضریب دشواری آنهاازسطح کتاب درسی بالاتر نیست و برخی سوالات مفهومی هستند ودرکل این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2018   بازدید : 3387   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون تکمیلی فصل۴ریاضی ششم+پاسخنامه+۵آزمون ریاضی نوبت اول
4000 تومان

تست آزمون تکمیلی فصل۴ریاضی ششم+پاسخنامه+۵آزمون ریاضی نوبت اول


شماباخریداین محصول 6 آزمون ریاضی پایه ششم رادریافت می نمیایید.درپوشه ی اصلی ارزشیابی تستی وتکمیلی فصل 4 ریاضی پایه ی ششم درقالب «ورد»رادریافت می کنیدکه دارای پاسخنامه نیزبوده وباطراحی زیباواستاندارددردوصفحه پست وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری ازمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.سوالات این آزمون توسط مدیرهیئت علمی سخت کوشان طراحی گردیده وباتوجه به بودجه بندی کتب درسی بوده ومفهومی ترین وکلیدی ترین سوالات فصول دی ماه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / ژانویه / 2018   بازدید : 1726   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون ریاضی ششم نوبت اول(فصول۱تا۴)+کلید+۸آزمون نوبت اول
4000 تومان

تست آزمون ریاضی ششم نوبت اول(فصول۱تا۴)+کلید+۸آزمون نوبت اول


این محصول نیزدارای 2 پوشه می باشد که درمجموع این پوشه هادارای11 فایل ورد وپی دی اف می باشند.پوشه ی اصلی که شماخریداری می نماییدحاوی آزمون تستی ریاضی ششم درنوبت اول وبابودجه بندی دیماه است(تاپایان فصل 4) وپاسخنامه نیزدرهمین پوشه گنجانده شده است. آزمون بافرمت«ورد» بوده وآرم یاهیچ گونه تبلیغی روی آن درج نگردیده است .همانطورکه میدانیددارابودن فرمت ورد به شمااین امکان رامی دهدکه درصورت نیازبراحتی بتوانید برخی سوالات راتغییرداده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / ژانویه / 2018   بازدید : 1967   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پَک آزمون های پایه اول دبستان دربهمن ماه+پاسخنامه(سوالات ۳گزینه ای)
9500 تومان

پَک آزمون های پایه اول دبستان دربهمن ماه+پاسخنامه(سوالات ۳گزینه ای)


آزمون های بهمن ماه بصورت تست3گزینه ای وتمام رنگی باتصاویرجذاب می باشند که باخریدآن7 فایل بسیارارزنده نیز به رایگان به شماتعلق میگیرد..خریداین بسته ی آموزشی رابه همه ی شماتوصیه می کنیم .10 آزمون مختلف از دروس ریاضی؛قارسی وعلوم پایه اول بابودجه بندی بهمن ماه (13 فایل ورد  وپی دی اف ).هرچه آزمون بهمن ماه پایه ی اول دبستان می خواهید دراین بسته موجوداست.پک کامل آزمون های بهمن ماه پایه ی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / ژانویه / 2018   بازدید : 1530   نویسنده : سید جواد تزرقی
آزمون ریاضی پایه ششم دبستان – پایان آذرماه (سری دوم)
3500 تومان

آزمون ریاضی پایه ششم دبستان – پایان آذرماه (سری دوم)


آزمون ریاضی پایه ی ششم دبستان درپایان آذرماه(سری دوم) بافرمت«ورد» بوده وازمطالب فصل سوم ریاضی ششم می باشدبدون نام دبستان یاطراح سوال می باشد.این آزمون دردوصفحه بوده ودارای انواع سوالات تستی  وتشریحی می باشد. این ازمون توسط یکی ازهمکاران محترم طراحی گردیده وبرای فروش به سایت سخت کوشان ارسال شده است وعوایدناشی ازفروش این فایل به دانش آموزان محروم دبستان روستای آق قلعه که محل کاراین همکارمحترم می باشد تعلق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2017   بازدید : 1798   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه ی ششم دبستان آذرماه باپاسخنامه تشریحی+۷ فایل بسیارارزنده ومهم
4000 تومان

آزمون ریاضی پایه ی ششم دبستان آذرماه باپاسخنامه تشریحی+۷ فایل بسیارارزنده ومهم


آزمون ریاضی ششم؛آذرماه باپاسخنامه به همراه 7 آزمون وفایل بسیارارزنده وکاربردی ریاضی  رایگان دیگر راباخریداین بسته ی آموزشی دریافت کنید.این بسته ی آموزشی دارای 2پوشه می باشدکه پوشه ی اصلی حاوی  آزمون ریاضی آذرماه پایه ششم دبستان است و دارای 3 فایل ورد وپی دی اف می باشد  .آزمون اصلی بافرمت وردبوده وتبلیغ یا نام دبستان ونام طراح روی آن درج نگردیده است وپاسخنامه ی تشریحی نیزدرهمین پوشه قرارداده شده است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / دسامبر / 2017   بازدید : 1705   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پک آزمون های آبانماه پایه ششم باپاسخنامه های تشریحی + ۱۹ آزمون و….رایگان ازهمه دروس
11500 تومان

پک آزمون های آبانماه پایه ششم باپاسخنامه های تشریحی + ۱۹ آزمون و….رایگان ازهمه دروس


پک کامل آزمون های آبان ماه پایه ی ششم دبستان جاوی 2 پوشه اصلی می باشد که درمجموع این پوشه هادارای 43  فایل  ورد وپی دی اف می باشند.درپوشه ی اصلی همه ی آزمون های  آبانماه شامل: ریاضی( 2 سری کامل)،علوم،فارسی( 2 سری کامل)، هدیه های آسمان واجتماعی (2سری کامل)بطورمجزا قرارگرفته اند. همه ی این آزمون ها باهردوفرمت ورد وپی دی اف می باشندوپاسخنامه های تشریحی این آزمون ها نیزدرهمین پوشه موجودمی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / نوامبر / 2017   بازدید : 2897   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون تستی وتکمیلی فصل ۲ریاضی ششم باپاسخنامه(آبان ماه)+۱۱ فایل وآزمون رایگان)
3700 تومان

آزمون تستی وتکمیلی فصل ۲ریاضی ششم باپاسخنامه(آبان ماه)+۱۱ فایل وآزمون رایگان)


این بسته ی آموزشی دارای 2پوشه  می باشدکه پوشه ی اصلی حاوی آزمون تستی وتکمیلی فصل 2 ریاضی ششم است و دارای 3فایل ورد وپی دی اف می باشد .20 سوال تستی این آزمون ازمطالب فصل 2 کتاب (کسر)است و پاسخنامه  نیز دراین پوشه نهاده شده است .آزمون اصلی بافرمت وردبوده وتبلیغ یا نام دبستان ونام طراح روی آن درج نگردیده است . البته مثل همیشه فرمت پی دی اف زمینه داردیگری نیزتهیه شده تا برخی دوستان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / نوامبر / 2017   بازدید : 2255   نویسنده : سید جواد تزرقی