no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها آزمون تستی ریاضی پنجم نوبت اول+پاسخنامه


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » آزمون تستی ریاضی پنجم نوبت اول+پاسخنامه
ZIP
آزمون ریاضی پنجم-نوبت دوم(۵۰ آزمون مختلف ریاضی خردادماه)
20000 تومان

آزمون ریاضی پنجم-نوبت دوم(۵۰ آزمون مختلف ریاضی خردادماه)


این محصول حاوی 50 آزمون مختلف ریاضی ششم خردادماه بارمت"پی دی اف" بوده که توسط همکاران گرامی دراستان های متلف کشورطراحی گردیده است.شماباتهیه ی این محصول مجموعه ای کامل ازانواع سوالات ریاضی نیمسال دوم را دراختیارخواهیدداشت وهمچنین با سوالات پرتکرارهم آشناخواهیدشد. این محصول توسط یکی ازکاربران تهیه گردیده ودرفروشگاه قرارداده شده است. این ایل ها هم برای همکاران پایه پنجم قابل استاده بوده وهم برای دانش آموزانی که درحال آماده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / آوریل / 2024   بازدید : 139   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
بانک آزمون های پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۱۳۶آزمون وکاربرگ مختلف ازهمه دروس )
35000 تومان

بانک آزمون های پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۱۳۶آزمون وکاربرگ مختلف ازهمه دروس )


این محصول بی نظیر بانک آزمون های پنجم دراسفندماه می باشد این بسته آموزشی کامل حاوی 136 آزمون وکاربرگ مختلف پایه پنجم دبستان بابودجه بندی اسفند ماه از همه دروس می باش که بادراختیارداشتن آن دیگر به هیچ منبعی برای آزمون های اسفندماه نیاز نخواهیدداشت .دراین بسته 5 پوشه ی مختلف قراردادرکه درپوشه اول 44 آزمون وکاربرگ مختلف" ریاضی،  درپوشه دوم 24 آزمون مختلف فارسی واملا، درپوشه سوم25 آزمون وکاربرگ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2024   بازدید : 167   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۴۴آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی)
20000 تومان

آزمون ریاضی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۴۴آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی)


این بسته آموزشی گنجینه ای ازآزمون هاوکاربرگ های اسفندماه پایه پنجم دبستان می باشد که تعدادزیادی ازآنها دارای پاسخنامه نیزهستند.شماباخریداین محصول 44 آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی پنجم دبستان(31آزمون و13کاربرگ) بابودجه بندی اسفندماه رادریافت میکنید. 5 عددازاین آزمون هابافرمت های"ورد" بوده وبقیه بافرمت" پی دی اف" هستندکه توسط کاربران سایت سخت کوشان جمع آوری  وبه فروشگاه ارسال شده اند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مارس / 2024   بازدید : 195   نویسنده : سید جواد تزرقی
DOC
ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۳
3000 تومان

ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره۳


ارزشیابی ورودی به پایه پنجم دبستان +محصول شماره3   این ارزشیابی ورودی ازتولیدات همکاران بوده وبافرمت "ورد" می باشد وبراحتی قایل ویرایش وتغییرهست. سوالات ازمطال کلیدی ومهم پایه چهارم طراحی گردیده ومناسب برای دانش آموزان دبستان های شهروروستا می باشند. فایل آزمون فاقد نام دبستان،طراح ویا تبلیغات بوده ودرصورت نیاز به راحتی می توانید نام دبستان وآموزگاررادران تایپ نموده ویادرصورت لزوم برخی سوالات راویرایش نمایید. هزینه ی خرید این آزمون ازهزینه ی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / سپتامبر / 2023   بازدید : 285   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پنجم دبستان(فروردین ماه)+روش تدریس و ۵آزمون ریاضی رایگان
4000 تومان

آزمون ریاضی پنجم دبستان(فروردین ماه)+روش تدریس و ۵آزمون ریاضی رایگان


این بسته ی آموزشی حاوی آزمون ریاضی پایه پنجم دبستان بابودجه بندی فروردین ماه و بافرمت های وردوپی دی اف می باشدکلیه ی سوالات طبق بودجه بندی واستانداردمی باشد.درپوشه ی دوم که هدیه ی خریدشماازسخت کوشان بوده و حاوی فایل های رایگان است ،روش تدریس ریاضی پنجم ونیز 5 آزمون ریاضی دیگروجوددارد.باخریداین محصول شما درحقیقت6 ازمو و98 صفحه تمرین وفعالیت ریاضی ونیزرو تدیس دریافت خواهیدنمود.ضمنا لینک دانلود رایگان فایل «پی دی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / آوریل / 2018   بازدید : 2123   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی چهارم دبستان(فصل ۶ )+۶ آزمون نوبت دوم
4000 تومان

آزمون ریاضی چهارم دبستان(فصل ۶ )+۶ آزمون نوبت دوم


پوشه ی اصلی این بسته ی آموزشی حاوی آزمون فصل 6  ریاضی پایه ی چهارم دبستان بافرمت های وردوپی دی اف می باشد.آزمون دارای سوالات عینی ونیمه عینی بوده وتشریحی نیزدارد(تستی،درست غلط،کامل کردنی ومسئله).درپوشه ی دوم که هدیه ی خریدشماازسخت کوشان بوده و حاوی فایل های رایگان است ۵ آزمون ریاضی خردادماه پایه چهارم است.باخریداین محصول شما درحقیقت 9 ازمون اجتماعی دریافت خواهیدنمود.ضمنا لینک دانلود رایگان فایل «پی دی اف»همین آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / آوریل / 2018   بازدید : 1397   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فارسی پایه دوم دبستان (فروردین ماه) باپاسخنامه+۴ آزمون رایگان
3700 تومان

آزمون فارسی پایه دوم دبستان (فروردین ماه) باپاسخنامه+۴ آزمون رایگان


آزمو ن فارسی پایه دوم دبستان درفروردین ماه به همراه 4 آزمون فارسی مختلف دیگر رایگان دراین بسته آموزشی گنجانده شده است..این بسته ی آموزشی دارای 2پوشه می باشدکه پوشه ی اصلی حاوی  آزمون فارسی فروردین ماه دورم دبستان است و دارای3 فایل ورد وپی دی اف می باشد وپاسخنامه نیزدارد .آزمون اصلی بافرمت وردبوده وتبلیغ یا نام دبستان ونام طراح روی آن درج نگردیده است . البته مثل همیشه فرمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / آوریل / 2018   بازدید : 945   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون تستی ریاضی پنجم نوبت اول+پاسخنامه +۵آزمون ریاضی رایگان
4000 تومان

آزمون تستی ریاضی پنجم نوبت اول+پاسخنامه +۵آزمون ریاضی رایگان


این محصول جاوی 2 پوشه می باشد که درمجموع این پوشه هادارای 8 فایل ورد وپی دی اف می باشند.پوشه ی اصلی که شماخریداری می نماییدحاوی آزمون تستی ریاضی پنجم درنوبت اول وبابودجه بندی دیماه است وپاسخنامه نیزدرهمین پوشه گنجانده شده است. آزمون بافرمت«ورد» بوده وآرم یاهیچ گونه تبلیغی روی آن درج نگردیده است .همانطورکه میدانیددارابودن فرمت ورد به شمااین امکان رامی دهدکه درصورت نیازبراحتی بتوانید برخی سوالات راتغییرداده ویانام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / ژانویه / 2018   بازدید : 4262   نویسنده : سید جواد تزرقی