no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها آزمون ریاضی نوبت اول پایه پنجم


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » آزمون ریاضی نوبت اول پایه پنجم
ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه +پاسخنامه تشریحی
4000 تومان

ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه +پاسخنامه تشریحی


این محصول  ارزشیابی ریاضی نوبت اول پایه ی پنجم درقالب «ورد»دمی باشد.این ازمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که دراین پوشه موجودمی باشدوویژه ی سایت ها می باشد.این آزمون شامل سوالات, فعالیت ها ومسئله های متنوع  می باشدکه توسط سخت کوشان طراحی گردیده است .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان می باشدراانجام دهند. سطح سوالات متوسط بوده ومناسب برای دانش آموزان کلیه ی مدارس می باشد. برخی ویژکی های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / ژانویه / 2017   بازدید : 2009   نویسنده : سید جواد تزرقی