no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها آزمون های اول تاششم


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » آزمون های اول تاششم
PDF
دانلودکتاب ریاضی اول ابتدایی سال ۱۳۶۰
0 تومان

دانلودکتاب ریاضی اول ابتدایی سال ۱۳۶۰


کتاب درسی ریاضی پایه اول دبستان درسال 1360رامی توانیدبه رایگان دانلودفرمایید.درهمیشه صحبت ازآن روزها روش های مجسم،نیمه مجسم و.... بودودرحال حاضر اطلاحاتی همچون: تصویری،کلامی ودست ورزجای آن راپرکرده اند! آیاروش های قدیم واقعا مشکل سازوناکارآمدبود؟ تجربه وگذشت زمان این راثابت خواهدکرد. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / مارس / 2017   بازدید : 2514   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی فارسی پایه سوم دبستان-بهمن ماه+ پاسخنامه تشریحی+هدیه ای ارزشمند
3700 تومان

ارزشیابی فارسی پایه سوم دبستان-بهمن ماه+ پاسخنامه تشریحی+هدیه ای ارزشمند


ارزشیابی بنویسیم پایه ی سوم دبستان به همراه هدیه ای ارزشمنددراین بسته ی آموزشی گنجانده شده است. آزمونی بسیاراستانداردوکاربردی باسوالاتی ساده وروان که ازروایی خوبی برخورداراست.طراح سوالات این آزمون،مولف کتاب کارفارسی سوم هم می باشد.به پاس اعتمادشمابه سخت کوشان به همراه این آزمون فایلی بطوررایگان نیزدراختیارشماقرارخواهدگرفت .روش تدریس فارسی سوم دبستان که بصورت درس به درس توسط گروه علمی سخت کوشان تهیه شده است دراختیارشماقرارمی گیرد. حتی برای خرید همین [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / فوریه / 2017   بازدید : 2289   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
سوالات تستی درس اول علوم ششم-تیزهوشان باپاسخنامه
4000 تومان

سوالات تستی درس اول علوم ششم-تیزهوشان باپاسخنامه


80 سوال چهارگزینه ای مهم وکلیدی ازدرس اول علوم ششم ( زنگ علوم)استخراج گردیده ودراین فایل دراختیارشماقرارمیگیرد.کلیدحل سوالات نیزدرهمین پوشه موجودمی باشد. این سوالات نسبت به سوالات ومطالب کتاب درسی ازضریب دشواری بالاتری برخورداربوده وفقط ویژه ی دانش اموزان سخت کوش می باشد. خریداین محصول ودیگرسخت ازمون های شماره های بعد به کلیه ی دانش آموزانی که تصمیم دارنددرآزمون های تیزهوشان ونمونه شرکت کنند توصیه میگردد.بامطالعه ویادگیری این سوالات به جرات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / فوریه / 2017   بازدید : 2025   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون تستی ریاضی پایه چهارم تاآخرفصل۴+پاسخنامه+۷ آزمون رایگان
4000 تومان

آزمون تستی ریاضی پایه چهارم تاآخرفصل۴+پاسخنامه+۷ آزمون رایگان


این پوشه حاوی آزمون تستی ریاضی چهارم به همراه پاسخنامه می باشد. سوالات این آزمون ازفصل های 1 تا4 کتاب ریاضی چهارم طرح شده اند.با خریداین محصول شما پوشه ای نیزبه عنوان هدیه ی خریددریافت می کنیدکه حاوی 7 ازمون ریاضی پایه چهارم تابهمن ماه می باشد. ویژگی های این محصول: فرمت ورد وقایل ویرایش پاسخنامه طراحی استانداردباساختارمناسب هدیه ی خرید:7 آزمون ریاضی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / ژانویه / 2017   بازدید : 3224   نویسنده : سید جواد تزرقی
ارزشيابي علوم نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه +پاسخنامه تشریحی
3700 تومان

ارزشيابي علوم نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه +پاسخنامه تشریحی


این محصول  ارزشیابی علوم نوبت اول پایه ی سوم درقالب «ورد»دمی باشد.این ازمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که دراین پوشه موجودوویژه ی سایت ها می باشد.این آزمون شامل سوالات, فعالیت ها ومسئله های متنوع عینی ونمیه عینی استکه توسط هیئت علمی سایت سخت کوشان طراحی گردیده است .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان می باشدراانجام دهند. سطح سوالات متوسط بوده ومناسب برای دانش آموزان کلیه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / ژانویه / 2017   بازدید : 1807   نویسنده : سید جواد تزرقی
ارزشیابی علوم دوم نوبت اول- دیماه +پاسخنامه تشریحی
3700 تومان

ارزشیابی علوم دوم نوبت اول- دیماه +پاسخنامه تشریحی


این آزمون شامل 20 سوال متنوع اعم ازعینی ونیمه عینی می باشدکه باطراحی زیباواستاندارددردوصفحه پشت وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری آزمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.اگرمی خواهیدآزمون علوم نوبت اول پایه دوم دبستان بابودجه بندی دی ماه راداشته باشیدحتمااین فایل راتهیه نمایید. سوالات روان وکاربردی باطراحی زیبابصورت تمام رنگی موجب می گرددکه دانش آموزان باتوجه وعلاقه ییشتری به سوالات پاسخ بدهند. برخی ویژگی های این آزمون ♣ سوال درست [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / ژانویه / 2017   بازدید : 2003   نویسنده : سید جواد تزرقی
ارزشيابي اجتماعی نیمسال اول -پایه سوم -دی ماه+پاسخنامه تشریحی
3700 تومان

ارزشيابي اجتماعی نیمسال اول -پایه سوم -دی ماه+پاسخنامه تشریحی


شماباخریداین بسته ی اموزشی یکی ازبهترین وکامل ترین نمونه سوالات آزمون اجتماعی نوبت اول پایه سوم رادریافت خواهدیدنمودوچنانچه ازهمکاران فرهنگی باشیدمی توانیددرصورت نیازبرخی سوالات آن راعوض کرده یاویرایش نمایید. این ازمون در2 فرمت ورد و پی دی اف تهیه شده است که البته باتوجه به اینکه اکثرمشتریان فروشگاه سخت کوشان فرهنگی بوده وسایت یاوبلاگ نیزدارند فرمت پی دی اف دارای ارم ونام سخت کوشان است که بتوانندآنرادرسایت خودنیزانتشاردهند. این آزمون دارای20 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / ژانویه / 2017   بازدید : 1999   نویسنده : سید جواد تزرقی
پکیج اصلی ارزشیابی های نوبت اول پایه ششم – دی ماه-باپاسخنامه های تشریحی
12500 تومان

پکیج اصلی ارزشیابی های نوبت اول پایه ششم – دی ماه-باپاسخنامه های تشریحی


همه ی آزمون های نوبت اول پایه ی ششم دبستان طراحی شده توسط مولفین ومدرسین کتاب های آموزشی همراه باپاسخنامه هاش تشریحی . کلیه ی ازمون ها بافرمت ورد ونیزدرقالب پی دی اف زمینه دار دراین بسته ی آموزشی قرارداده شده است.سوالات این ازمون ها استانداردبوده وازروایی بالایی برخوردامی باشد. سطح کلیه ی سوالات هم ترازبامفاهیم ومطالب کتب اموزشی دانش آموزان بوده ودرعین حالی که ساده وروان هستندلیکن بخوبی به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / ژانویه / 2017   بازدید : 1835   نویسنده : سید جواد تزرقی
ارزشيابي اجتماعی نیمسال اول – پایه ششم -دی ماه +پاسخنامه تشریجی
3800 تومان

ارزشيابي اجتماعی نیمسال اول – پایه ششم -دی ماه +پاسخنامه تشریجی


آزمون اجتماعی نوبت اول پایه ی ششم توسط تیم تالیف وهیئت علمی سایت سخت کوشان طراحی گردیده است.سوالات این آزمون ازسطح روایی بالایی برخورداربوده و طراحی آن نیزاستانداردورسمی می باشد.ازمون شامل 20 سوال متنوع وکاربردی به شرح زیرمی باشد برخی ویژگی های این آزمون : ♣ سوال درست نادرست 4 ♣ سوال چهارگزینه ای 4   ♣ سوال کامل کردنی  4 ♣ سوال کوتاه پاسخ  4 ♣ سوال تشریحی 4 ♣ قالب استانداردورسمی ویژه ی امتحانات داخلی ♣ فرمت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / ژانویه / 2017   بازدید : 2180   نویسنده : سید جواد تزرقی
ارزشيابي هدیه نیمسال اول – پایه ششم -دی ماه +پاسخنامه تشریحی
3800 تومان

ارزشيابي هدیه نیمسال اول – پایه ششم -دی ماه +پاسخنامه تشریحی


این محصول آزمون هدیه های آسمان نوبت اول پایه ی ششم دبستان درقالب «ورد»می باشد.این آزمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که درهمینبسته  آموزشی موجودمی باشدکه ویژه ی سایت هاودانلودرایگاناست.این آزمون شامل سوالات, فعالیت ها ومسئله های متنوع می باشدکه توسط هیئت علمی سایت سخت کوشان طراحی گردیده است .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان می باشدراانجام دهند. سطح سوالات متوسط بوده ومناسب برای دانش آموزان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / ژانویه / 2017   بازدید : 2037   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
همه ی آزمون های نوبت اول پایه چهارم دبستان-دی ماه
10500 تومان

همه ی آزمون های نوبت اول پایه چهارم دبستان-دی ماه


دراین بسته ی آموزشی کلیه ی آزمون های نوبت اول پایه چهارم دبستان قراردارد.5 آزمون : ریاضی ،علوم ،اجتماعی ،فارسیوهدیه های اسمان طراحی شده وبه شکل10فایل بافرمت های وردوپی دی اف تهیه گردیده است. این آزمون ها توسط یکی ازهمکاران فرهنگی طراحی گردیده وجهت ارائه به سایت سخت کوشان داده شده است ودرآمدناشی ازفروش این فایل هابه دانش آموزان این همکارمحترم تعلق خواهدگرفت.سوالات موردبررسی قرارگرفته وازنظرکمی وکیفی موردتاییدمی باشند.بودجه بندی مناسب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / ژانویه / 2017   بازدید : 2009   نویسنده : سید جواد تزرقی
ارزشيابي علوم نیمسال اول – پایه ششم -دی ماه+پاسخنامه تشریحی
3800 تومان

ارزشيابي علوم نیمسال اول – پایه ششم -دی ماه+پاسخنامه تشریحی


 شماباخریداین بسته ی آموزشی،ارزشیابی علوم نوبت اول پایه ی ششم درقالب «ورد»رادریافت می کنیداین آزمون شامل 20 سوال متنوع اعم ازعینی ونیمه عینی می باشدکه باطراحی زیباواستاندارددردوصفحه پشت وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری ازمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.سوالات این آزمون توسط هیئت علمی سخت کوشان طراحی گردیده وباتوجه به بودجه بندی کتب درسی بوده ومفهومی ترین وکلیدی ترین سوالات فصول کتاب برای دی ماه درنظر گرفته [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / ژانویه / 2017   بازدید : 2058   نویسنده : سید جواد تزرقی
ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه ششم -دی ماه+پاسخنامه تشریحی
4000 تومان

ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه ششم -دی ماه+پاسخنامه تشریحی


سوالات کاربردی واستانداردآزمون نوبت اول ریاضی ششم در2صفحه کامل پشت ورونوشته شده وبافرمت « ورد » دراختیارشماقرارمی گیردتادرصورت نیازبراحتی بتوانیدبرخی سوالات راتغییرداده ویااسم دبستان و..... رابرروی برگه اضافه نمایید. این آزمون توسط مولف کتاب کارهای ریاضی ششم طراحی گردیده وکلیه ی سوالات در سطح مطالب کتاب درسی دانش آموزان می باشد.سوالات این آزمون بگونه ایطراحی گردیده که بتوان به سطح درک ودریافت دانش آموزان ازمفاهیم فصول چهارگانه ای مه تادی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / ژانویه / 2017   بازدید : 1983   نویسنده : سید جواد تزرقی
ارزشيابي هدیه نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه+پاسخنامه تشریحی
3800 تومان

ارزشيابي هدیه نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه+پاسخنامه تشریحی


این بسته ی آموزشی حاوی 3 فایل می باشد(ارزشیابی نوبت اول هدیه های آسمان پایه پنجم بادوفرمت وردوپی دی اف ونیزپاسخنامه تشریحی این آزمون ) ارزشیابی هدیه های آسمان نوبت اول پایه ی پنجم درقالب «ورد»طراحی گردیده وشامل 20 سوال متنوع اعم ازعینی ونیمه عینی می باشدکه باطراحی زیباواستاندارد دردوصفحه پشت وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری ازمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.سوالات این آزمون توسط هیئت علمی سخت کوشان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / ژانویه / 2017   بازدید : 1924   نویسنده : سید جواد تزرقی
ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه +پاسخنامه تشریحی
4000 تومان

ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه +پاسخنامه تشریحی


این محصول  ارزشیابی ریاضی نوبت اول پایه ی پنجم درقالب «ورد»دمی باشد.این ازمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که دراین پوشه موجودمی باشدوویژه ی سایت ها می باشد.این آزمون شامل سوالات, فعالیت ها ومسئله های متنوع  می باشدکه توسط سخت کوشان طراحی گردیده است .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان می باشدراانجام دهند. سطح سوالات متوسط بوده ومناسب برای دانش آموزان کلیه ی مدارس می باشد. برخی ویژکی های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / ژانویه / 2017   بازدید : 2009   نویسنده : سید جواد تزرقی