no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها آزمون های پایه های اول تاششم


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » آزمون های پایه های اول تاششم
ZIP
ارزشیابی اجتماعی پایه چهارم،بهمن ماه+ پاسخنامه تشریحی+هدیه خرید
3700 تومان

ارزشیابی اجتماعی پایه چهارم،بهمن ماه+ پاسخنامه تشریحی+هدیه خرید


این محصول ارزشیابی اجتماعی پایه چهارم دربهمن ماه می باشدکه ماننددیگرازمون های سخت کوشان بافرمت ورد ارائه گردیده وفرمت پی دی اف آن نیزضمیمه می باشد.داشتن پاسخنامه های تشریحی آزمون ها ازویژگی های محصولات سخت کوشان است . این آزمون نیزمثل بقیه آزمون ها توسط هیئت علمی سایت سخت کوشان طراحی گردیده است . اعضای این هیئت همگی بصورت داوطلب وبدن دریافت هیچ وجهی سایت سخت کوشان رابرای رسیدن به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 13 / فوریه / 2017   بازدید : 2471   نویسنده : سید جواد تزرقی
ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه+پاسخنامه تشریحی
3800 تومان

ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه+پاسخنامه تشریحی


دراین پوشه شما ارزشیابی فارسی نوبت اول پایه ی پنجم درقالب «ورد» رادریافت می کنید.این آزمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده که دراین پوشه موجودمی باشدوویژه ی سایت ها می باشد.این آزمون شامل سوالات, فعالیت ها ومسئله های متنوع  می باشدکه توسط سخت کوشان طراحی گردیده است .همانطورکه گفته شدسوالات بافرمت «ورد»تهیه شده تادرصورت نیازهمکاران بتوانندتغییراتی که مدنظرشان می باشدراانجام دهند. سطح سوالات متوسط بوده ومناسب برای دانش آموزان کلیه ی مدارس می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / ژانویه / 2017   بازدید : 1836   نویسنده : سید جواد تزرقی