no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها دانلودرایگان همه آزمونهای ششم


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » دانلودرایگان همه آزمونهای ششم
DOC
آزمون فارسی پایه ششم خرداد+پاسخنامه(ازمحصولات ارسالی همکاران)
4000 تومان

آزمون فارسی پایه ششم خرداد+پاسخنامه(ازمحصولات ارسالی همکاران)


این محصول حاوی 3 نمونه مختلف آزمون فارسی پایه ششم درخردادماه می باشد.(انشاو...).هریک ازاین آزمون ها بصورت هماهنگ درسطح شهروروستا برگزارگردیده است . این آزمون ها توسط یکی ازهمکاران طراحی گردیده است وبرای فروش دراختیار فروشگاه سخت کوشان قرارداده است . یکی ازاین آزمون هادارای پاسخنامه نیز می باشد.ضمنا هرسه آزمون باهردوفرمت«ورد» و«پی دب اف» هستندکه درصورت لزوم میتوانیدبرخی سوالات راتغییردهید. فایل های «ورد» فاقد تبیلغ ونام دبستان می باشندوبراحتی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / مه / 2018   بازدید : 2292   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۷باپاسحنامه + ۱۰ آزمون رایگان
4000 تومان

تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۷باپاسحنامه + ۱۰ آزمون رایگان


تست آزمون تکمیلی فصل7 ریاضی پایه ششم دارای 20 سوال چهارگزینه ای مفهومی می باشد.ضریب دشواری این سوالات ازسطح کتاب درسی تاجدودی بالاتربوده وویژه ی دانش آموزان سخت کوش می باشد .کلیدپاسخگویی به سوالات نیز دارد.این آزمون باهر2فرمت ورد وپی دی اف تهیه ودراختیارشماقرارمی گیرد .ضمنا به همراه این آزمون شما 10زمون مختلف ریاضی ششم نیزدریافت خواهید نمود که بطوررایگان برای شماجمع آوری گردیده است .جزئیات فایل های رایگان رادرادامه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / آوریل / 2018   بازدید : 2475   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۶باپاسخنامه+۱۰آزمون رایگان
4000 تومان

تست آزمون تکمیلی ریاضی ششم،فصل۶باپاسخنامه+۱۰آزمون رایگان


تست آزمون تکمیلی فصل 6 ریاضی پایه ششم دارای 20 سوال چهارگزینه ای مفهومی می باشد.ضریب دشواری این سوالات ازسطح کتاب درسی تاجدودی بالاتربوده وویژه ی دانش آموزان سخت کوش می باشد .کلیدپاسخگویی به سوالات نیز دارد.این آزمون باهر2فرمت ورد وپی دی اف تهیه ودراختیارشماقرارمی گیرد .ضمنا به همراه این آزمون شما 10زمون مختلف ریاضی ششم نیزدریافت خواهید نمود که بطوررایگان برای شماجمع آوری گردیده است .جزئیات فایل های رایگان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / آوریل / 2018   بازدید : 2185   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
همه آزمون های ششم دبستان(فروردین ماه)+۲۷ آزمون رایگان
11500 تومان

همه آزمون های ششم دبستان(فروردین ماه)+۲۷ آزمون رایگان


تهیه وخریداین محصول رابه همه همکاران ودانش آموزان توصیه می نماییم..باخرید این محصول شما 33 آزمون مختلف  از5درس اصلی (ریاضی؛قارسی،املا ،علوم،هدیه های آسمان واجتماعی) پایه ششم خواهیدداشت  5 آزمون اصلی باهردوفرمت وردوپی دی اف بوده وبرخی ازآنهاپاسخنامه ی تشریحی نیزدارندومطابق بابودجه بندی فروردین ماه هستند...این محصول همه آزمون های فروردین ماه پایه ششم دبستان به همراه 27 آزمون وفایل آموزشی رایگان می باشد.پک کامل آزمون های فروردین ماه پایه ی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آوریل / 2018   بازدید : 3404   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه ششم(فروردین ماه)+۱۰ آزمون رایگان فروردین یاخرداد
4000 تومان

آزمون ریاضی پایه ششم(فروردین ماه)+۱۰ آزمون رایگان فروردین یاخرداد


آزمون ریاضی پایه ی ششم فروردین ماه باساختاری کاملا استانداردوسوالاتی متنوع طراحی گردیده است.این آزمون توسط مدرس ریاضی ششم وسرگروه آموزشی طراحی شده است.سوالات این آزمون ازروایی خاصی برخورداربوده وبخوبی دانش آموزان راارزشیابی خواهدنمود.بااینکه نتیجه ی  ارزشیابی بایدتوصیفی باشد بااین وجودبارم بندی نیزانجام گردیده است تادرصورت نیازهمکاران محترم بتوانندمعادل سازی نمایند.آزمون دارای ۲۲ سوال کاربردی در ۲ صفحه باکادری مناسب تهیه شده است. این آزمون بافرمت«ورد» ارائه شده وفرمت پی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آوریل / 2018   بازدید : 2692   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون هدیه های آسمان پایه ششم(فروردین ماه)+۶ فایل وآزمون رایگان
3700 تومان

آزمون هدیه های آسمان پایه ششم(فروردین ماه)+۶ فایل وآزمون رایگان


درپوشه ی اصلی این محصول ،ازمون هدیه های آسمان پایه ی ششم بابودجه بندی فروردین ماه قرارگرفته است . این ازمون بافرمت«ورد» وبدون آرم،تبلیغ یانام دبستان می باشد.فرمت«پی دی اف» آرم دارنیزبه آن اضافه شده است. این آزمون دارای ۲۴ سوال عینی ونیمه عینی باساختارمناسب واستانداردمی باشد. کلیه ی سوالات آزمون های سخت کوشان توسط سرگروه های پایه ی مربوطه ونیز مولفین طراحی شده اندوبه همین علت ازروایی برخوردارهستند. درپوشه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / آوریل / 2018   بازدید : 1986   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
همه ی آزمون های سوم دبستان(فروردین)باپاسخنامه+۱۵ فایل وآزمون رایگان
10500 تومان

همه ی آزمون های سوم دبستان(فروردین)باپاسخنامه+۱۵ فایل وآزمون رایگان


تهیه وخریداین محصول رابه همه همکاران ودانش آموزان توصیه می نماییم..باخرید این محصول شما 20آزمون مختلف از5درس اصلی(ریاضی؛قارسی ،علوم،هدیه های آسمان واجتماعی) پایه سوم خواهیدداشت که همه ی آنهابابودجه بندی فروردین یااردیبهشت ویاخردادماه هستند 5آزمون اصلی باهردوفرمت وردوپی دی اف بوده وپاسخنامه ی تشریحی نیزدارند..البته ازاین 20 فایل تعداد3تاازانها گام به گام و...می باشندکه ازارزش بسیاربالاتری برخوردارند.این محصول همه آزمون های فروردین ماه پایه سوم دبستان به همراه 15 آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / آوریل / 2018   بازدید : 2192   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پَک آزمونهای پایه ششم-بهمن ماه باپاسخنامه+۲۴آزمون وفایل رایگان
10500 تومان

پَک آزمونهای پایه ششم-بهمن ماه باپاسخنامه+۲۴آزمون وفایل رایگان


خریداین بسته ی آموزشی رابه همه ی شماتوصیه می کنیم.این محصول درکل دارای 39 فایل وردوپی دی اف وبیش از500 سوال تستی وتشریحی می باشد این محصول .پک کامل آزمون های بهمن ماه پایه ی ششم دبستان  بوده وجاوی 2 فولدر مهم می باشد که درمجموع این پوشه هادارای 39  فایل  ورد وپی دی اف می باشند.پوشه ی اصلی که شماخریداری می نماییدشامل آزمون های  بهمن ماه سوم دبستان بوده که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / فوریه / 2018   بازدید : 4439   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون تکمیلی فصل۴ریاضی ششم+پاسخنامه+۵آزمون ریاضی نوبت اول
4000 تومان

تست آزمون تکمیلی فصل۴ریاضی ششم+پاسخنامه+۵آزمون ریاضی نوبت اول


شماباخریداین محصول 6 آزمون ریاضی پایه ششم رادریافت می نمیایید.درپوشه ی اصلی ارزشیابی تستی وتکمیلی فصل 4 ریاضی پایه ی ششم درقالب «ورد»رادریافت می کنیدکه دارای پاسخنامه نیزبوده وباطراحی زیباواستاندارددردوصفحه پست وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری ازمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.سوالات این آزمون توسط مدیرهیئت علمی سخت کوشان طراحی گردیده وباتوجه به بودجه بندی کتب درسی بوده ومفهومی ترین وکلیدی ترین سوالات فصول دی ماه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / ژانویه / 2018   بازدید : 1728   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
تست آزمون ریاضی ششم نوبت اول(فصول۱تا۴)+کلید+۸آزمون نوبت اول
4000 تومان

تست آزمون ریاضی ششم نوبت اول(فصول۱تا۴)+کلید+۸آزمون نوبت اول


این محصول نیزدارای 2 پوشه می باشد که درمجموع این پوشه هادارای11 فایل ورد وپی دی اف می باشند.پوشه ی اصلی که شماخریداری می نماییدحاوی آزمون تستی ریاضی ششم درنوبت اول وبابودجه بندی دیماه است(تاپایان فصل 4) وپاسخنامه نیزدرهمین پوشه گنجانده شده است. آزمون بافرمت«ورد» بوده وآرم یاهیچ گونه تبلیغی روی آن درج نگردیده است .همانطورکه میدانیددارابودن فرمت ورد به شمااین امکان رامی دهدکه درصورت نیازبراحتی بتوانید برخی سوالات راتغییرداده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / ژانویه / 2018   بازدید : 1968   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون هدیه نیمسال اول پایه ششم(دی ماه) باپاسخنامه+۴ فایل ارزشمندتادرس۱۲
3700 تومان

آزمون هدیه نیمسال اول پایه ششم(دی ماه) باپاسخنامه+۴ فایل ارزشمندتادرس۱۲


این بسته ی آموزشی دارای 2 پوشه می باشد.درپوشه ی اصلی ارزشیابی هدیه های آسمان نوبت اول پایه ی ششم درقالب «ورد»رادریافت می کنیداین آزمون شامل سوالات متنوع عینی ونیمه عینی می باشدکه دارای پاسخنامه ی تشریحی نیزبوده وباطراحی زیباواستاندارددردوصفحه پست وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری ازمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.سوالات این آزمون توسط هیئت علمی سخت کوشان طراحی گردیده وباتوجه به بودجه بندی کتب [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / ژانویه / 2018   بازدید : 1804   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فارسی نیمسال اول پایه ششم(دی ماه)باپاسخنامه+ ۴آزمون فارسی رایگان
3700 تومان

آزمون فارسی نیمسال اول پایه ششم(دی ماه)باپاسخنامه+ ۴آزمون فارسی رایگان


این بسته ی آموزشی دارای 2 پوشه می باشد.درپوشه ی اصلی ارزشیابی فارسی نوبت اول پایه ی ششم درقالب «ورد»رادریافت می کنیداین آزمون شامل  سوالات متنوع عینی ونیمه عینی می باشدکه دارای پاسخنامه ی تشریحی نیزبوده وباطراحی زیباواستاندارددردوصفحه پست وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری ازمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.سوالات این آزمون توسط هیئت علمی سخت کوشان طراحی گردیده وباتوجه به بودجه بندی کتب درسی بوده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / ژانویه / 2018   بازدید : 1764   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم نیمسال اول پایه ششم(دی ماه)باپاسخنامه+۴فایل آزمون علوم
3700 تومان

آزمون علوم نیمسال اول پایه ششم(دی ماه)باپاسخنامه+۴فایل آزمون علوم


این بسته ی آموزشی دارای 2 پوشه می باشد.درپوشه ی اصلی ارزشیابی علوم نوبت اول پایه ی ششم درقالب «ورد»رادریافت می کنیداین آزمون شامل  20 سوال متنوع عینی ونیمه عینی می باشدکه دارای پاسخنامه ی تشریحی نیزبوده وباطراحی زیباواستاندارددردوصفحه پست وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری ازمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.سوالات این آزمون توسط هیئت علمی سخت کوشان طراحی گردیده وباتوجه به بودجه بندی کتب درسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / ژانویه / 2018   بازدید : 1723   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
همه آزمون های نوبت اول پایه ششم+۲۲ آزمون دیماه رایگان
12500 تومان

همه آزمون های نوبت اول پایه ششم+۲۲ آزمون دیماه رایگان


خریداین محصول رابه همه شماتوصیه میکنیم !!!! ( 9آزمون اصلی باهردوفرمت وردوپی دی اف وباپاسخنامه و22آزمون رایگان دیگر)/ این بسته ی آموزشی ارزشمند دارای 31 آزمون مختلف نوبت اول پایه ششم می باشدوباخریداین محصولشماانواع سوالات مختلف دیماه راازهردرس به تعدادزیادی خواهیدداشت .هرچه آزمون نوبت اول بابودجه بندی دی ماه پایه ی ششم دبستان می خواهید دراین بسته موجود است(31 آزمون مختلف درقالب 47 فایل ورد وپی دی اف).این بسته ی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / ژانویه / 2018   بازدید : 6461   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم پایه ششم دبستان – پایان آذرماه (سری دوم)
3200 تومان

آزمون علوم پایه ششم دبستان – پایان آذرماه (سری دوم)


آزمون علوم پایه ی ششم دبستان درپایان آذرماه(سری دوم) بافرمت«ورد» بوده وبدون نام دبستان یاطراح سوال می باشد.این آزمون درسه صفحه بوده ودارای انواع سوالات تستی ،کامل کردنی وتشریحی می باشد. این ازمون توسط یکی ازهمکاران محترم طراحی گردیده وبرای فروش به سایت سخت کوشان ارسال شده است وعوایدناشی ازفروش این فایل به دانش آموزان محروم دبستان روستای آق قلعه که محل کاراین همکارمحترم می باشد تعلق خواهدگرفت . [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / دسامبر / 2017   بازدید : 1776   نویسنده : سید جواد تزرقی