no-img
فروشگاه سخت کوشان

برچسب ها همه ارزشیابی های اردیبهشت ماه چهارم


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » برچسب ها » همه ارزشیابی های اردیبهشت ماه چهارم
ZIP
آزمون تستی ریاضی پایه چهارم(تافصل ۴)باپاسخنامه+۹ آزمون ریاضی دیماه
3700 تومان

آزمون تستی ریاضی پایه چهارم(تافصل ۴)باپاسخنامه+۹ آزمون ریاضی دیماه


آزمو ن تستی ریاضی چهارم ازفصل 1تاپایان فصل 4  دردی ماه(نوبت اول) به همراه 9 آزمون ریاضی نوبت اول دیگر راباخریداین بسته ی آموزشی دریافت کنید.این بسته ی آموزشی دارای 2پوشه می باشدکه پوشه ی اصلی حاوی  آزمون تستی ریاضیدر دیماه پایه چهارم دبستان است و دارای 2 فایل ورد وپی دی اف می باشد  .آزمون اصلی بافرمت وردبوده وتبلیغ یا نام دبستان ونام طراح روی آن درج نگردیده است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژانویه / 2018   بازدید : 3138   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم نیمسال اول-پایه چهارم+گام به گام و۲ آزمون علوم
3700 تومان

آزمون علوم نیمسال اول-پایه چهارم+گام به گام و۲ آزمون علوم


آزمو ن علوم پایه چهارم دبستان دردی ماه(نوبت اول) به همراه باگام به گام و 2 آزمونعلوم مختلف دیگر نوبت اول رایگان دیگر راباخریداین بسته ی آموزشی دریافت کنید.این بسته ی آموزشی دارای 2پوشه می باشدکه پوشه ی اصلی حاوی  آزمون علوم دیماه پایه چهارم دبستان است و دارای 2 فایل ورد وپی دی اف می باشد  .آزمون اصلی بافرمت وردبوده وتبلیغ یا نام دبستان ونام طراح روی آن درج [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / ژانویه / 2018   بازدید : 2546   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
همه ی آزمون های پایه ی چهارم دبستان درآذرماه باپاسخنامه + ۱۸ آزمون و….رایگان
10500 تومان

همه ی آزمون های پایه ی چهارم دبستان درآذرماه باپاسخنامه + ۱۸ آزمون و….رایگان


هرچه آزمون بابودجه بندی آذرماه پایه ی چهارم دبستان می خواهید دراین بسته موجوداست .پک کامل آزمون های آذر ماه پایه ی چهارم دبستان جاوی 2 پوشه می باشد که درمجموع این پوشه هادارای 34  فایل  ورد وپی دی اف می باشند.پوشه ی اصلی شامل 5 پوشه ی تفکیک شده است که درآنها همه ی آزمون های  آذرماه پایه چهارم شامل: ریاضی،علوم،فارسی ،هدیه های آسمان واجتماعی بطورمجزا قرارگرفته اند. همه ی این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / دسامبر / 2017   بازدید : 3592   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشیابی ریاضی چهارم دبستان؛آذر ماه باپاسخنامه تشریحی +۶ فایل وآزمون رایگان
4000 تومان

ارزشیابی ریاضی چهارم دبستان؛آذر ماه باپاسخنامه تشریحی +۶ فایل وآزمون رایگان


این بسته ی آموزشی دارای 2پوشه می باشدکه پوشه ی اصلی حاوی  آزمون ریاضی آذرماه پایه چهارم دبستان است و دارای 3 فایل ورد وپی دی اف می باشد  .آزمون اصلی بافرمت وردبوده وتبلیغ یا نام دبستان ونام طراح روی آن درج نگردیده است وپاسخنامه ی تشریحی نیزدرهمین پوشه قرارداده شده است . البته مثل همیشه فرمت پی دی اف زمینه داردیگری نیزتهیه شده تا برخی دوستان که مدیریت سایت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / دسامبر / 2017   بازدید : 1917   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پَک آزمونهای نوبت دوم پایه چهارم دبستان ؛خردادماه؛سری دوم(ازمحصولات همکاران)
9000 تومان

پَک آزمونهای نوبت دوم پایه چهارم دبستان ؛خردادماه؛سری دوم(ازمحصولات همکاران)


پَک سری دوم آزمون های خردادماه پایه چهارم دبستان حاوی 8 فایل«ورد» و« پی دی اف » می باشد که آزمون های ریاضی - علوم - اجتماعی وهدیه های آسمان نوبت دوم هستند. این آزمون هاتوسط یکی ازهمکاران تهیه شده تادرفروشگاه سخت کوشان عرضه گردد.همه ی آزمونهابافرمت«ورد» بوده وفاقدآرم،تبلیغ یانام دبستان می باشندالبته فرمت پی دی اف ارم دارنیزبه آنهااضافه شده تادرصورتی که همکاران قصدانتشارآنهادرفضاهای مجازی داشته باشندازاین فایل هااستفاده نمایند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مه / 2017   بازدید : 4020   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
پَک آزمون های نوبت دوم پایه چهارم(خرداد)سری اول+پاسخنامه+۱۷آزمون مختلف رایگان
10500 تومان

پَک آزمون های نوبت دوم پایه چهارم(خرداد)سری اول+پاسخنامه+۱۷آزمون مختلف رایگان


پَک آزمون های خرداد ماه  پایه ی چهارم دبستان حاوی 6 پوشه می باشد که درمجموع این پوشه هاحاوی 32 فایل « ورد» و« پی دی اف » می باشند . ازاین فایل ها 22  عددآنها آزمون های مختلف نوبت دوم پایه ی چهارم هستندو 10 فایل دیگر پاسخنامه ها و.... این آزمونهاهستند که دراین 6 پوشه هاگنجانده شده اند. لیست آزمونها وکلیه ی فایل های درادامه ی همین مطلب به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / مه / 2017   بازدید : 20629   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي علوم نوبت دوم؛پایه چهارم(خرداد)سری اول+پاسخنامه+۴آزمون خردادماه باپاسخنامه بطوررایگان
3800 تومان

ارزشيابي علوم نوبت دوم؛پایه چهارم(خرداد)سری اول+پاسخنامه+۴آزمون خردادماه باپاسخنامه بطوررایگان


این محصول درمجموع دارای 5 آزمون علوم نوبت دوم پایه ی چهارم دبستان می باشدکه همه ی این آزمون هادارای پاسخنامه ی تشریحی هستند.پوشه ی اصلی که شماآنراخریداری کرده اید1 فایل«ورد» و2 فایل پی دی اف می باشد.آزمون علوم خردادماه با 24 سوال عینی ونیمه عینی کاملااستانداردوکاربردی در2 صفحه ی پشت ورو وتوسط هیئت علمی سخت کوشان طراحی شده است.. این فایل فاقدآرم،تبلیغ یانام دبستان می باشد وچنانچه نیازی به ویرایش یاتغییرسوالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / مه / 2017   بازدید : 6265   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي ریاضی نیمسال دوم؛پایه چهارم(خرداد)سری اول-باپاسخنامه+۵ آزمون رایگان
3800 تومان

ارزشيابي ریاضی نیمسال دوم؛پایه چهارم(خرداد)سری اول-باپاسخنامه+۵ آزمون رایگان


این محصول دارای 2 پوشه می باشدکه درمجموع 6 آزمون ریاضی بابودجه بندی های خردادریااردیبهشت وفروردین درآن هاقرارداده شده است.پوشه ی اصلی که شماآنراخریداری کرده ایدحاوی 1 فایل«ورد» و2 فایل پی دی اف می باشد.آزمون ریاضی خردادماه با 24 سوال کاملااستانداردوکاربردی در2 صفحه ی پشت ورو وتوسط مدرس ریاضی پایه های دوم تاششم طراحی شده است.. این فایل فاقدآرم،تبلیغ یانام دبستان می باشد وچنانچه نیازی به ویرایش یاتغییرسوالات داشته باشید باتوجه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / مه / 2017   بازدید : 12542   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي اجتماعی نیمسال دوم ؛پایه چهارم(خرداد)سری اول+پاسخنامه+۴آزمون خرداد دیگرباپاسخنامه
3800 تومان

ارزشيابي اجتماعی نیمسال دوم ؛پایه چهارم(خرداد)سری اول+پاسخنامه+۴آزمون خرداد دیگرباپاسخنامه


باخریداین بسته ی آموزشی شما5 آزمون اجتماعی خردادماه دریافت می کنید که همه ی آین ازمون هادارای پاسخنامه می باشند.پوشه ی اصلی حاوی آزمون اجتماعی پایه ی چهارم دبستان درخرداد  (نیمسال دوم) بوده که دارای پاسخنامه ی کاملاتشریحی نیزمی باشد،آزمون دارای 23 سوال متنوع عینی ونیمه عینی بوده که در2صفحه ی پشت وروطراحی گردیده است.این آزمون بافرمت « ورد» استوهیچ گونه آرم،تبلیغ یااسم دبستان درهیچ کجای آن درج نگردیده است.سوالات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 02 / مه / 2017   بازدید : 8510   نویسنده : سید جواد تزرقی