no-img
فروشگاه سخت کوشان

آزمون های اول تاششم سخت کوشان


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

آرشیو » آزمون های اول تاششم سخت کوشان
ZIP
ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه دوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه دوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


این پوشه حاوی فایل ورد وفایل پی دی اف ونیزپاسخنامه ی ازمون ریاضی نوبت اول پایه دوم دبستان می باشد. سوالات متنوع وروان این آزمون برای دانش آموزان دبستان های شهروروستا مناسب می باشدزیراباتوجه به مطالب ومفاهیم اصلی کتاب درسی انتخاب شده اندوسطح سوالات هم ترازبامطالب کتاب درسی می باشد برخی ویژگی های این آزمون: سوالات مهم وکلیدی ازکتاب درسی پاسخنامه تشریحی فرمت ورد وپی دی اف داشتن فضای کافی ومناسب برای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / ژانویه / 2017   بازدید : 1964   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه دوم – دی ماه ۹۵
0 تومان

ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه دوم – دی ماه ۹۵


اگرمی خواهیدآزمون بنویسیم نوبت اول پایه دوم دبستان بابودجه بندی دی ماه راداشته باشیدحتمااین فایل راتهیه نمایید. سوالات روان وکاربردی باطراحی زیبابصورت تمام رنگی موجب می گرددکه دانش آموزان باتوجه وعلاقه ییشتری به سوالات پاسخ بدهند.فونت این آزمون مشابه فونت نوشته های کتاب فارسی سال دوم دبستان می باشد تابرای دانش آموزان خواندن جملات راحت ترباشد. برخی ویژگی های این ازمون فرمت ورد، قابل وبرایش واضافه کردن نام دبستان وآموزگار سوالات مفهومی وروان فونت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 09 / ژانویه / 2017   بازدید : 2005   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي اجتماعی نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشيابي اجتماعی نیمسال اول – پایه سوم – دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


شماباخریداین بسته ی اموزشی یکی ازبهترین وکامل ترین نمونه سوالات آزمون اجتماعی نوبت اول پایه سوم رادریافت خواهدیدنمودوچنانچه ازهمکاران فرهنگی باشیدمی توانیددرصورت نیازبرخی سوالات آن راعوض کرده یاویرایش نمایید. این ازمون در2 فرمت ورد و پی دی اف تهیه شده است که البته باتوجه به اینکه اکثرمشتریان فروشگاه سخت کوشان فرهنگی بوده وسایت یاوبلاگ نیزدارند فرمت پی دی اف دارای ارم ونام سخت کوشان است که بتوانندآنرادرسایت خودنیزانتشاردهند. این آزمون دارای20 [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / ژانویه / 2017   بازدید : 1965   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه ششم -دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشيابي فارسی نیمسال اول – پایه ششم -دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


آزمون بنویسیم نوبت اول پایه ی ششم را درقالب «ورد»دریافت می کنیداین آزمون شامل انواع سوالات درست نادرست،تستی،کامل کردنی،کوتاه پاسخ و..... می باشد که باطراحی زیباواستاندارددردوصفحه پشت وروتهیه شده است . سوالات این آزمون توسط هیئت علمی سخت کوشان طراحی گردیده وباتوجه به بودجه بندی کتب درسی می باشد.این آزمون درقالب «پی دی اف»نیزتهیه گردیده وویژه ی سایت ها می باشد. برخی ویژکی های این محصول :   ♣ فرمت «ورد» وقابل ویرایش + [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 07 / ژانویه / 2017   بازدید : 1210   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه ششم -دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشيابي ریاضی نیمسال اول – پایه ششم -دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


سوالات کاربردی واستانداردآزمون نوبت اول ریاضی ششم در2صفحه کامل پشت ورونوشته شده وبافرمت « ورد » دراختیارشماقرارمی گیردتادرصورت نیازبراحتی بتوانیدبرخی سوالات راتغییرداده ویااسم دبستان و..... رابرروی برگه اضافه نمایید. این آزمون توسط مولف کتاب کارهای ریاضی ششم طراحی گردیده وکلیه ی سوالات در سطح مطالب کتاب درسی دانش آموزان می باشد.سوالات این آزمون بگونه ایطراحی گردیده که بتوان به سطح درک ودریافت دانش آموزان ازمفاهیم فصول چهارگانه ای مه تادی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / ژانویه / 2017   بازدید : 1174   نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
ارزشيابي علوم نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی
0 تومان

ارزشيابي علوم نیمسال اول – پایه پنجم -دی ماه ۹۵+پاسخنامه تشریحی


شماباخریداین محصول ارزشیابی علوم نوبت اول پایه ی پنجم درقالب «ورد»رادریافت می کنیداین آزمون شامل 20 سوال متنوع اعم ازعینی ونیمه عینی می باشدکه باطراحی زیباواستاندارددردوصفحه پست وروتهیه شده است .این فایل آماده ی تکثیروبرگزاری ازمون درکلیه ی دبستان های شهروروستامی باشد.سوالات این آزمون توسط هیئت علمی سخت کوشان طراحی گردیده وباتوجه به بودجه بندی کتب درسی بوده ومفهومی ترین وکلیدی ترین سوالات فصول دی ماه کتاب درنظرگرفته شده است.این آزمون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / ژانویه / 2017   بازدید : 1414   نویسنده : سید جواد تزرقی