no-img
فروشگاه سخت کوشان

ارائه دهنده ی برترین وبه روزترین فایل های آموزشی اول تاششم دبستان + آزمون های تیزهوشان


فروشگاه سخت کوشان
اطلاعیه های سایت

مطالب

ZIP
بانک آزمون های پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۱۳۶آزمون وکاربرگ مختلف ازهمه دروس )
35000 تومان

بانک آزمون های پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۱۳۶آزمون وکاربرگ مختلف ازهمه دروس )


این محصول بی نظیر بانک آزمون های پنجم دراسفندماه می باشد این بسته آموزشی کامل حاوی 136 آزمون وکاربرگ مختلف پایه پنجم دبستان بابودجه بندی اسفند ماه از همه دروس می باش که بادراختیارداشتن آن دیگر به هیچ منبعی برای آزمون های اسفندماه نیاز نخواهیدداشت .دراین بسته 5 پوشه ی مختلف قراردادرکه درپوشه اول 44 آزمون وکاربرگ مختلف" ریاضی،  درپوشه دوم 24 آزمون مختلف فارسی واملا، درپوشه سوم25 آزمون وکاربرگ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2024   بازدید : 58    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۱۲آزمون مختلف هدیه)
10000 تومان

آزمون هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۱۲آزمون مختلف هدیه)


این محصول حاوی آزمون  های هدیه های آسمان اسفندماه پایه پنجم دبستان می باشد.شماباخریداین محصول 12 آزمون مختلف هدیه های آسمان پنجم دبستان بابودجه بندی اسفندماه رادریافت میکنید. 3 تا ازاین آزمون هابافرمت های"ورد" بوده وبقیه بافرمت" پی دی اف" هستندوتوسط کاربران سایت سخت کوشان جمع آوری  وبه فروشگاه ارسال شده اند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 17 / مارس / 2024   بازدید : 37    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فارسی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۲۴آزمون مختلف نگارش واملا)
15000 تومان

آزمون فارسی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۲۴آزمون مختلف نگارش واملا)


این بسته آموزشی گنجینه ای ازآزمون های تشریحی وتستی نگارش واملای اسفندماه پایه پنجم دبستان می باشد.شماباخریداین محصول 24 آزمون مختلف فارسی پنجم دبستان بابودجه بندی اسفندماه رادریافت میکنید. برخی ازاین آزمون هابافرمت های"ورد" بوده وبقیه بافرمت" پی دی اف" هستندوتوسط کاربران سایت سخت کوشان جمع آوری  وبه فروشگاه ارسال شده اند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / مارس / 2024   بازدید : 52    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۳۱ آزمون وکاربرگ مختلف علوم)
15000 تومان

آزمون علوم پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۳۱ آزمون وکاربرگ مختلف علوم)


این محصول حاوی31 آزمون وکاربرگ مختلف علوم پایه پنجم دبستان بابودجه بندی اسفند ماه می باشد. 6 عدد ازاین آزمون هابافرمت"ورد"بوده وبقیه بافرمت" پی دی اف می باشندوبرخی ازآنهادارای پاسخنامه هم هستند. برخی آزمون ها تافصل10 کتاب وبرخی تافصل 9 علوم بوده وبرخی دیگر فصول 7تا10است. همگی بابودجه بندی اسفندماه هستند .10 عددازفایل هاکاربرگ و21فایل دیگرآزمون تستی ویاتشریحی می باشند [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 15 / مارس / 2024   بازدید : 48    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون اجتماعی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۲۵ آزمون مختلف مطالعات اجتماعی)
15000 تومان

آزمون اجتماعی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۲۵ آزمون مختلف مطالعات اجتماعی)


این بسته آموزشی حاوی 25 آزمون مختلف اسفندماه پایه پنجم دبستان می باشد 2عددازاین آزمون هابافرمت های"ورد" بوده وبقیه بافرمت" پی دی اف" هستندکه توسط کاربران سایت سخت کوشان جمع آوری  وبه فروشگاه ارسال گشده اند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مارس / 2024   بازدید : 45    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۴۴آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی)
20000 تومان

آزمون ریاضی پایه پنجم دبستان_اسفندماه(۴۴آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی)


این بسته آموزشی گنجینه ای ازآزمون هاوکاربرگ های اسفندماه پایه پنجم دبستان می باشد که تعدادزیادی ازآنها دارای پاسخنامه نیزهستند.شماباخریداین محصول 44 آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی پنجم دبستان(31آزمون و13کاربرگ) بابودجه بندی اسفندماه رادریافت میکنید. 5 عددازاین آزمون هابافرمت های"ورد" بوده وبقیه بافرمت" پی دی اف" هستندکه توسط کاربران سایت سخت کوشان جمع آوری  وبه فروشگاه ارسال شده اند. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 14 / مارس / 2024   بازدید : 55    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
بانک آزمون های پایه چهارم دبستان_اسفندماه(۴۹آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی،فارسی واجتماعی )
25000 تومان

بانک آزمون های پایه چهارم دبستان_اسفندماه(۴۹آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی،فارسی واجتماعی )


این محصول که بانام بانک آزمون های چهارم دراسفندماه می باشد حاوی 49 آزمون وکاربرگ مختلف پایه چهارم دبستان بابودجه بندی اسفند ماه می باشد. 30 آزمون  مختلف" ریاضی، 10 آزمون مختلف فارسی و 9 آزمون وکاربرگ مختلف اجتماعی دراین بسته آموزشی قرارداده شده است.برخی ازاین آزمون هابافرمت"ورد"بوده وبرخی دیگرنیزبافرمت" پی دی اف می باشند.برخی ازآنهادارای پاسخنامه هم هستند.شماباخریداین محصول(بجای خرید تک تک هریک ازبسته ها) حدود 30 درصد تخفیف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / مارس / 2024   بازدید : 58    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فارسی پایه چهارم دبستان_اسفندماه(۱۰آزمون وکاربرگ مختلف فارسی )
10000 تومان

آزمون فارسی پایه چهارم دبستان_اسفندماه(۱۰آزمون وکاربرگ مختلف فارسی )


این بسته ی آموزشی حاوی 10 آزمون وکاربرگ مختلف فارسی پایه چهارم دبستان بابودجه بندی اسفندماه می باشد. یکی از آزمون هابافرمت های"ورد" بوده وبقیه بافرمت" پی دی اف" هستندوتوسط کاربران سایت سخت کوشان جمع آوری  وبه فروشگاه  ارسال گردیده اند. فرمت "ورد" براحتی قابل ویرایش بوده وشمادرصورت نیازبراحتی قادرخواهیدبودکه برخی سوالات راتغییردهید [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 12 / مارس / 2024   بازدید : 49    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون اجتماعی پایه چهارم دبستان_اسفندماه(۹آزمون وکاربرگ مختلف اجتماعی )
10000 تومان

آزمون اجتماعی پایه چهارم دبستان_اسفندماه(۹آزمون وکاربرگ مختلف اجتماعی )


شماباخریداین محصول 9 آزمون وکاربرگ مختلف مطتالعات اجتماعی پایه چهارم دبستان بابودجه بندی اسفندماه رادریافت میکنید که برخی ازفایل هادارای پاسخنامه تشریحی نیزمی باشند. 2  آزمون هابافرمت های"ورد" بوده وبقیه بافرمت" پی دی اف" هستندکه توسط کاربران سایت سخت کوشان جمع آوری  وبه فروشگاه  ارسال گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 11 / مارس / 2024   بازدید : 58    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه چهارم دبستان_اسفندماه(۳۰آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی )
15000 تومان

آزمون ریاضی پایه چهارم دبستان_اسفندماه(۳۰آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی )


این محصول یک بسته ی آموزشی بسیارمفیدوکاریردی بوده که  حاوی 30 عدد آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی پایه چهارم دبستان بابودجه بندی اسفندماه می باشد که برخی ازفایل هاهم آزمون فصل6 ویافصول1الی5هستند وتعدادی ازآن ها دارای پاسخنامه تشریحی نیزمی باشند. این آزمون هابافرمت پی دی اف بوده وتوسط یکی ازکاربران سخت کوشان جمع آوری  وبه فروشگاه  ارسال گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 10 / مارس / 2024   بازدید : 74    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه سوم دبستان_اسفندماه(۱۷آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی )
15000 تومان

آزمون ریاضی پایه سوم دبستان_اسفندماه(۱۷آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی )


این محصول حاوی 17 آزمون  وکاربرگ مختلف ریاضی پایه سوم دبستان بابودجه بندی اسفندماه می باشد.شماباخریداین بسته درحقیقت17 آزمون  وکاربرگ مختلف ریاضی سوم  خواهیدداشت. این آزمون هابافرمت پی دی اف بوده وبرخی از آنها دارای پاسخنامه نیزمی باشند. این آزمون ها توسط یکی ازکاربران سخت کوشان جمع آوری شده وبه فروشگاه  ارسال گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 08 / مارس / 2024   بازدید : 113    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
بانک آزمون های پایه دوم دبستان_اسفندماه(۶۵آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی،فارسی وعلوم )
25000 تومان

بانک آزمون های پایه دوم دبستان_اسفندماه(۶۵آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی،فارسی وعلوم )


این محصول حاوی 65 آزمون وکاربرگ مختلف پایه دوم دبستان بابودجه بندی اسفند ماه می باشد. 26 آزمون  مختلف ریاضی، 22 آزمون مختلف فارسی و 17 آزمون مختلف علوم دراین بسته آموزشی قرارداده شده است.این آزمون هابافرمت پی دی اف می باشندوبرخی ازآنهادارای پاسخنامه هم هست.شماباخریداین محصول(بجای خرید تک تک هریک ازبسته ها) حدود 30 درصد تخفیف خواهیدگرفت. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / مارس / 2024   بازدید : 70    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون ریاضی پایه دوم دبستان_اسفندماه(۲۶آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی )
15000 تومان

آزمون ریاضی پایه دوم دبستان_اسفندماه(۲۶آزمون وکاربرگ مختلف ریاضی )


این بسته ی آموزشی حاوی 26 آزمون  وکاربرگ مختلف ریاضی پایه دوم دبستان بابودجه بندی اسفندماه می باشد این آزمون هابافرمت پی دی اف بوده و ازتولیدات همکاران می باشدکه توسط یکی ازکاربران سخت کوشان جمع آوری شده وبه فروشگاه  ارسال گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / مارس / 2024   بازدید : 69    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون فارسی پایه دوم دبستان_اسفندماه(۲۲آزمون مختلف بنویسیم )
10000 تومان

آزمون فارسی پایه دوم دبستان_اسفندماه(۲۲آزمون مختلف بنویسیم )


این بسته ی آموزشی حاوی 22 آزمون  فارسی پایه دوم دبستان بابودجه بندی اسفندماه می باشدشماباخریداین بسته درحقیق22 آزمون مختلف فارسی دوم  خواهیدداشت. این آزمون هابافرمت پی دی اف بوده وبدون تیبلیغ می باشد.محصولات ازتولیدات همکاران می باشدو وتوسط یکی ازکاربران سخت کوشان جمع آوری شده وبه فروشگاه  ارسال گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / مارس / 2024   بازدید : 66    نویسنده : سید جواد تزرقی
ZIP
آزمون علوم پایه دوم دبستان_اسفندماه(۱۷آزمون وکاربرگ مختلف علوم )
10000 تومان

آزمون علوم پایه دوم دبستان_اسفندماه(۱۷آزمون وکاربرگ مختلف علوم )


این بسته ی آموزشی حاوی 17 آزمون  وکاربرگ مختلف علوم پایه دوم دبستان بابودجه بندی اسفندماه می باشد/شماباخریداین بسته درحقیقت17 آزمون مختلف علوم دوم  خواهیدداشت. این آزمون هابافرمت پی دی اف بوده وبرخی از آنها دارای پاسخنامه نیزمی باشند. این آزمون ها ازتولیدات همکاران بوده وتوسط یکی ازکاربران سخت کوشان جمع آوری شده وبه فروشگاه  ارسال گردیده است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 05 / مارس / 2024   بازدید : 49    نویسنده : سید جواد تزرقی